Anledningen är det bästa sättet att få resultat vid inventeringen är följa rovdjurspår. 

– Lodjuren har väldigt karaktäristiska fotavtryck och är lätta att artbestämma så de behöver man inte följa så långt, med varg är det svårare då man måste kunna skilja avtrycken från hund, säger Lovisa Häggström, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Södermanland.  

Om det skulle bli en snöfattig vinter i år finns det andra metoder som kan säga en del om rovdjurspopulationen i sig och det är DNA-märkning av vargspillning och observationer via kamera av lodjur. 

Länsstyrelsen tar även in observationer av individer eller spillning från allmänheten och är tacksam för tips.