Varje år räddas minst 14 personer med livbojar runt om i Sverige, men en ny studie som Novus har gjort visar att många svenskar har mycket liten kunskap om hur man räddar liv med en livboj.

Undersökningen visar att var fjärde person i landet inte vet hur man använder en livboj, medan endast nio procent uppger att de har stor vetskap om hur man räddar liv.

–Ju fler vi är som kan använda en livboj desto större chans har vi att vända den dystra drunkingstrenden, säger Alexandra Gahnström, vattensäkerhetsexpert på försäkringsbolaget Trygg-Hansa som beställt studien.

Artikelbild

| Jonny Derabant och Mahdi går igenom hur man använder en livboj.

Trygg-Hansa skänker varje år 80 000 livbojar. Antalet personer som räddas ur vattnet skulle ändå kunna vara högre än vad det är i dag, menar Alexandra Gahnström.

– Livbojarna är oerhört viktiga för säkerheten vid våra svenska vatten och det är viktigt att alla känner sig säkra på hur man använder dem. I en nödsituation ska du aldrig tveka att använda livbojen och jag uppmanar därför alla att lära sig hur man kastar livboj på rätt sätt, säger Alexandra Gahnström.

Så använder du en livboj:

1. Ta ned: Ta ned livbojen från ställningen. Ryck loss behållaren som innehåller linan. Lägg behållaren på marken och ställ foten på den för att inte förlora livbojen ute i vattnet.

Artikelbild

| Jonny Derabant, vice ordförande på Svenska livräddningssällskapet i Sörmland visar hur man använder en livboj.

2. Larma: Påkalla uppmärksamheten från andra som kan larma 112 innan du kastar ut livbojen.

3. Sikta: Tänk på att livbojen är tung, sikta därför bredvid personen i vattnet.

4. Kasta: Håll livbojen längs med kroppen och kasta med båda händerna i en "slungande" rörelse. Med den främre handen i en ögla blir det lättare att styra.

5. Dra in: Dra in linan när personen i vattnet fått tag i livbojen. Om personen i vattnet inte når livbojen, dra in den igen med hjälp av linan och kasta på nytt.

– När man drar upp någon ur vattnet är det viktigt att ha något i mellan sig och den andra personen, annars är risken stor att personen som är i vattnet drar ner dig också i panik, säger Jonny Darabant, vice ordförande på Svenska livräddningssällskapet i Sörmland.

– Har man inte ett rep till livbojen kan man använda en tröja eller ett paraply i mellan sig och den man räddar som en förlängd arm, avslutar Jonny Darabant.