I höstas meddelade PTS att 5G-auktionerna är uppskjutna med anledning av den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft vid årsskiftet, men målet är fortfarande att 5G-auktionerna ska kunna hållas under 2020. I auktionerna bjuder olika operatörer på rätten att få distribuera 5G. 

– Vi väntar på Post- och telestyrelsen och vi är väldigt måna om att de ska komma igång med auktionerna. Vi är absolut intresserade av att bygga 5G, säger Magnus Limås, presskommunikatör hos Telia Sonera. 

När frekvenserna är sålda via auktion vidtar arbetet med att uppgradera befintliga master, eller bygga nya.  

– I många fall kan man använda de befintliga masterna och sätta upp ny utrustning. I andra situationer kan man sätta upp utrustning på byggnader som exempelvis hustak. För att utöka täckning eller förtäta befintligt nät för att öka kapaciteten bygger vi även nya master, säger Magnus Limås. 

Men vad är egentligen 5G och vad kan det få för betydelse för mobilanvändarna? 

G står för "generation" och siffran framför, från 1G till 5G, står för vilket mobilnät i ordningen det är frågan om. Det allra första mobilnätet, 1G, lanserades under 1980-talet och var ett helt analogt system. Till Sverige kom 1G 1981 och användes för NMT-telefoni. Idag finns 1G bara i begränsad drift i Ryssland.  

2G lanserades på 1990-talet och kallas GSM-nätet. 2G var till skillnad från 1G digitalt och möjliggjorde sms och mms. Idag använder en del tjänster, som butikernas betalterminaler och hemlarm, 2G. 

Står man på en fjälltopp eller i skogen och vill ha mobiltäckning är det ofta 3G-nätet telefonen söker sig till. 3G lanserades 1998 och fungerar parallellt med det nyare och snabbare nätet 4G. Med 3G:s ankomst kunde man börja surfa med mobilen, vilket också innebar att dataanvändningen ökade stort. 

Tio år senare, 2008, kom 4G. Även om 4G-nätet baseras på annan teknologi än de tidigare näten är det sannolikt mest den ökade surfhastigheten användarna märker av. 

Nu, tolv år efter 4G, är det alltså dags för 5G. För mobilanvändarna kommer 5G främst att märkas i att det går snabbare att surfa, men det branschen talar om är att 5G möjliggör "internet of things", IOT. Mobiloperatören Telenor skriver på sin webbsida att IOT kan användas i hem som styrs via mobilen, automatisk sophämtning, om "smarta byggnader, smarta städer, smarta fordon och smart energi". Telia skriver att 5G kan förväntas underlätta för sådant som fjärrstyrda robotar och självkörande fordon.

Men förutom förväntan på snabbare uppkoppling med fler funktioner, väcker också 5G andra känslor. I grupper i sociala medier beskrivs 5G som hälsofarligt och regelbundna protestmanifestationer anordnas, bland annat i Stockholm den 25 januari. 

För Strålsäkerhetsmyndigheten, med huvudkontor i Katrineholm, har vissa personers engagemang mot 5G gett allvarliga konsekvenser.  

– Vi har under flera år haft som ambition att berätta om det vetenskapliga läget och beskriva de risknivåer som är relevanta. Men sedan drygt ett år har vi varit tvungna att stänga de telefontider vi haft för allmänhetens förfrågningar på grund av hot. Dessutom har det varit fysiska hot mot vår personal, säger Andreas von Schmalensee, kommunikationschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten.