Den svenska postutdelningen kommer att förändras i grunden. Sedan tidigare är det beslutat att Postnord från och med den 1 juli kommer sluta med tömningar på söndagar.

Post- och telestyrelsen (PTS), som är den myndighet som ska bevaka och analysera postmarknadens utveckling, visar tydligt i sin senaste årsrapport att regelverket de närmaste åren kommer behöva förändras ytterligare för att möta samhällets förändrade behov.

– Det är jätteintressant. Vi kommunicerar på ett hela annat sätt än för 20 år sedan då den nuvarande postlagstiftningen grundades. När vi vill kommunicera snabbt skickar vi oftast mejl, sms eller skriver på sociala medier. Miljömässigt är det positivt eftersom posten är kopplat till transporter och utsläpp, säger Emma Maraschin, chef vid PTS enhet för postfrågor.

Artikelbild

| Emma Maraschin, chef vid Post- och telestyrelsens enhet för postfrågor.

Post- och telestyrelsen gör löpande undersökningar och har det senaste året undersökt hur behovet av postutdelning fem dagar i veckan ser ut.

– Det har skickats väldigt mycket brev tidigare i Sverige, men vi ser en kraftig minskning med åtta procent av volymerna mot året innan. Det motsvarar drygt 183 miljoner brev.

Det kommer dock fortfarande finnas ett behov av att kunna säkra postleveranser i framtiden, menar hon.

– Vissa användargrupper är mer sårbara, bland annat personer som inte använder sig av digitala kommunikationssätt och småföretag. Men den tydliga trenden som vi ser är att kunderna hellre vill veta när leveransen kommer fram, och att den kommer fram rätt, än att det måste gå väldigt snabbt och ofta, säger Emma Maraschin.

Artikelbild

| Agnes Karlsson, regionchef för Mellansverige på Postnord.

Hon betonar att människor som på grund av hög ålder eller funktionshinder inte har möjlighet att röra sig fritt, fortfarande ska kunna få posten utdelad vid bostaden.

– Det har man möjlighet att ansöka om till Postnord. Men för den stora massan ser vi att det är en rimlig servicenivå med varannandagsutdelning.

När kan det bli verklighet?

– Det är svårt att säga. Postnord har redan börjat prova varannandagsutdelning på utvalda orter. Sen behöver de utvärdera det noggrant. Vi håller själva också på att utreda behoven och titta på vad det kan få för konsekvenser för avsändare så som stat, kommun och landsting om man gör förändringar i utdelningsfrekvens, säger Emma Maraschin.

Agnes Karlsson är regionchef för Mellansverige på Postnord. Hennes kollegor arbetar varje dag med att leverera försändelser över hela landet. Antalet brevbärare väntas dock minska.

– Mängden brev som postas i brevlådor eller lämnas in på våra serviceställen har mer än halverats de senaste tio åren samtidigt som många av våra fasta kostnader kvarstår. Tyvärr är det en ekvation som inte går ihop, säger hon och fortsätter:

– Skulle vi i framtiden gå över till varannandagsutdelning behöver vi vara färre kollegor. Men med en ökad e-handel av paket kan en brevbärare mycket väl istället bli chaufför eller terminalarbetare.

Ni tar bort posttömning på söndagar från och med den 1 juli, varför?

– Tittar man på mängden post som lämnas på helgerna, är den liten i förhållande till dyra och klimatpåfrestande transporter som vi nu kan avveckla. Det är också ett hållbarhetsperspektiv. Vi är ett stort bolag som verkar i hela avlånga Sverige med många transporter och förändringen ger en klimatpåverkan på cirka 360 ton mindre koldioxidutsläpp per år, säger Agnes Karlsson.

Ser ni några risker med minskningen av postutdelning?

– Först måste vi se hur en sådan modell skulle se ut och då är det viktigt att förstå att det är många steg i den processen, förstudier behöver genomföras för att se eventuella risker, så långt har vi inte kommit än.

Vad har du att säga till de som bor på landsbygden som kanske upplever att de får det sämre med mindre postutdelning i framtiden?

– Det är viktigt att tänka på att vi har ett samhällsuppdrag för hur posten ska delas ut. Vi är väldigt måna om att de som bor på landsbygden ska fortsätta ha lika många dagars utdelning och hämtning som i tätorten.

Framöver kan det bli längre avstånd att hämta post för personer som bor i tätort.

– Både vi och PTS uppmuntrar till samlingsbrevlådor i villakvarter, exempelvis att man samlar privata brevlådor på ett ställe i villakvarteret eller fastighetsboxar i hyreshus, vilket underlättar utdelningen för oss väsentligt.