Varje år räddas minst 14 personer ur vattnet med en livboj. Tidigare år har många livbojar saboterats men i år har kommunerna inte behövt ersätta lika många. Per Stanser, hamnarbetare på Nyköpings kommun menar att det hänger ihop med vädret.

– Vissa dagar kan man få hänga upp tio stycken livbojar om det är soligt och fint väder, andra veckor kan det vara lungt, säger Per Stanser. Vi har haft livbojar som kastats i sjön eller folk som dragit ut linorna på livbojarna och förstört dem.

Både i Eskilstuna och Katrineholm har få livbojar fått ersättas.

– Vi har hittills bytt ut två till tre stycken livbojar på grund av sabotage i år, säger Christian Dimitrijevic, arbetsledare på kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna. De har kastats i väg eller förstörts, men det är färre livbojar än förra året.

– På de tio badstränderna som sköts av kommunen samt vattendrag längs vandringsleder finns livbojar, men det har varit mindre med förstörelse hittills i år, uppger Stefan Ivarsson, chef på parkeringsenheten i Katrineholms kommun.

Kommunerna har kontinuerliga genomgångar av livbojarna vid de olika vattendragen och åker ut och kontrollerar säkerheten.

– Vi åker till badplatser varje dag och kollar så att de är hela, och byter ut livbojarna om vi själva ser att de är trasiga eller om privatpersoner ringt in, fortsätter Christian Dimitrijevic. Hittar man en trasig boj kan man ringa till kommunen.