Vore det inte för region Sörmlands starka finanser, läs försäljning av aktiefonder, skulle siffrorna lysa helrött. Kostnaden för utomlänsvården ökar, medicinkostnaden ökar och kostnaden för hyrpersonal är fortfarande en jobspost.

M, KD och L anser att majoriteten (Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet) saknar idéer och stillatigande bara ser på hur ekonomin blir sämre och sämre. Vården har blivit lidande, menar KD, M och L.

Antalet som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på operation i Sörmland är de facto 300 fler än för ett år sedan.

Artikelbild

| Magnus Leivik (M), Ewa Callhammar (L) och Marie-Louise Forslund-Mustanimei (KD) undrar var region Sörmland ska spara en kvarts miljard.

– Vård för pengarna fick många röster, men det har blivit mera kö och mindre vård, säger Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD).

– Vård för pengarna ville ha en förändring, men sjukvården producerar mindre vård, säger Magnus Leivik.

Att sjukvården ekonomiskt gräver djupa hål i kassan måste åtgärdas för det går inte att förlita sig på finansiella intäkter, fortsätter de.

250 miljoner ska sparas på två år. Hur ska det gå till? undrar KD, M, L.

Marie-Louise Forslund-Mustaniemi är rädd för att verksamheter kan tvingas stänga när underskottet växer.

Ewa Callhammar efterlyser att politiken tar ett stadigt grepp om verksamheten. Magnus Leivik vill att större fokus läggs på tillgängligheten, på att utveckla den it-baserade vården, minska kostnaden för hyrpersonal och att bli en bättre arbetsgivare.