Handla lokalt är en allt vanligare uppmaning för att stoppa centrumdöden. E-handel och köpcentrum i städernas utkanter utarmar en levande stadskärna. Sörmlands Medias "Annonsuppropet" hämtar inspiration från samma tanke och vänder sig till lokala företagare med uppmaningen att annonsera lokalt. Innan det är försent.

För i likhet med butikerna i centrum är den svenska dagspressen sedan flera år satt under hård press från vikande annonsintäkter. Orsaken är att många företagare väljer bort annonsering i lokalpress till förmån för amerikanska techjättar som Facebook och Google. I förlängningen hotas svensk media och branschen har redan sett stora konsolideringar för att mota utmaningarna.

– Det är en ödesfråga. Vår affärsmodell är satt under hård press och vi är beroende av våra läsarintäkter. Men det räcker inte då distributionskostnaderna ökar när fler väljer digital prenumeration istället för print. Vi har samma problem som Postnord. Lika många tidningsbud men färre tidningar att dela ut.

Samtidigt utmanas demokratin när samma techjättar utnyttjas i påverkanskampanjer från främmande makt eller andra krafter. Krafter som använder demokratin för att montera ned den.

– Det har vi sett flera exempel på. Vi vet att de senaste årens val i världen påverkats via sociala medier, säger Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare för Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter.

Mitt i stormen står medierna, som haft en roll i utvecklingen av demokratin sedan 1800-talet. Sverige har bland annat världens äldsta tryckfrihetsförordning. 

– Dagspress, och kanske framförallt lokaltidningar, är en garant för en frisk och sund demokrati. Och vi ser att det finns en stor efterfrågan på lokal kvalitetsjournalistik. Men nu utmanas det vi byggt vårt samhälle och välstånd på, de frihetliga värden våra förfäder fått kämpa för att få tillstånd, säger Eva Burman.

Ur denna vetskap har tanken på ett annonsuppropet växt fram. Syftet är att göra de lokala annonsörerna medvetna om vad som händer om vi utarmar de lokala medierna i Sverige.

– Vi tänker att vi måste agera medan tid finns. Förutom demokratin som sätts ur spel, hur ska annonsörerna få effekt med sin annonsering om det bara är Facebook och Google kvar i framtiden?

Jenny Hoflund Bergvall, VD för Sörmlands media, lyfter fram det faktum att de lokala mediera fortfarande är en kraft att räkna med. Sörmlands Medias titlar når tillsammans fler sörmländska hushåll än någon annan medieaktör, inklusive de sociala medierna, varje dag.

– I dagens komplexa medielandskap blir det allt viktigare för annonsörer att liera sig med trovärdiga och kvalitativa partners. Just trovärdighet i kombination med bäst räckvidd i Sörmland är våra unika fördelar och vi hoppas att än fler ska vilja bidra. Tillsammans gör vi skillnad, nu och i framtiden, säger hon.

Till kampanjen, som lanseras i samband med "Vi håller inte #tyst", har en särskild stämpel tagits fram som annonsörer kan välja att pryda sina annonser med: Vi ställer upp för demokratin - vi annonserar lokalt.

– Annonsuppropet är en uppmaning till företagare att vara med och bidra till livaktiga lokala dagstidningar i Sverige. För utan oss blir det tyst. Utan oss blir det svårt att nå ut.

Läs hela bilagan "Vi håller inte #tyst" här.