77 procent av de sörmländska hushållen hade tillgång till fiberbredband eller snabbt bredband, 100 Mbit/sekund, i oktober 2018. Det visar Post- och telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2018, som Region Sörmland skriver om på sin hemsida. I länet är ökningen 6,44 procent sedan 2017, den fjärde högsta siffran i landet.

– Bra bredbandsuppkoppling kan vara skillnaden mellan att flytta eller bo kvar, att lägga ner eller utveckla en verksamhet. Därför är det viktigt att på olika sätt skapa förutsättningar att uppnå de ambitiösa målen i bredbandsutbyggnaden, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande till regionens webbplats.

Det är dock fortfarande en bit kvar till målet om att 95 procent i Sörmland ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. På landsbygden har knappa 37 procent av hushållen fiberuppkoppling – en ökning från 19 procent 2017.

– Det är naturligtvis glädjande att notera en fortsatt stark utbyggnad och då framför allt på landsbygden. Men det gäller också att vara ödmjuk inför de utmaningar vi har framför oss. Den kvarvarande utbyggnaden kommer att kräva stora insatser innan vi kan bocka av regeringens bredbandsmål, säger Göran Wide, bredbandssamordnare i Region Sörmland till regionens webbplats.

Bland de sörmländska kommunerna ligger Katrineholm högst med 87 procent fiberanslutna hushåll. Oxelösund är tvåa med 85 procent.