– Vår nya logistikfunktion fortsätter att leverera och utvecklas som planerat till ett vapen i kampen om att ge kunderna bästa möjliga service, säger Johan Ryding, vd på Sportamore.

– I samband med att vi byggde lagret under förra året så valde vi också att investera ungefär 55 miljoner i en automationsanläggning som syftar till att ersätta en del jobb som har gjorts manuellt tidigare.

Sportamore öppnade sitt nya lager i logistikparken den 1 juli förra året. Företaget hade vuxit ur sitt 11 000 kvadratmeter stora lager i Spånga utanför Stockholm. Det nya lagret i Eskilstuna är mer än dubbelt så stort.

Artikelbild

Lagerchefen Henrik Silfverstolpe visar hur en robot med en hjälp av en gripanordning kan plocka upp en låda.

I den automatiserade delen av lagret i Eskilstuna förvaras sportartiklar i backar. I dagarna har antalet backar utökats från 58 000 till 78 000. Antalet backar ska enligt planerna fortsätta att öka till totalt 165 000.

– Vi rustar för tillväxt och vid slutet av året kommer vi att ha tredubblat förvaringskapaciteten i automationsanläggningen och ökat andelen order som produceras i anläggningen till över 90 procent av vår totala orderproduktion, säger Johan Ryding.

Lagersystemet bygger på att backarna staplas på varandra. Det är 16 backar i varje stapel. Staplarna står placerade intill varandra så att de bildar ett rutnät. Ovanpå rutnätet åker batteridrivna robotar omkring och hämtar upp eller ställer ner lådor i lagret.

Robotarna ställer lådorna i en hiss som skickar ner lådorna till ett bansystem för vidare transport till plockstationerna.

Artikelbild

Lagerarbetaren Jocke Kun plockar ner varor i backarna som sedan går vidare till lagret.

– Robotarna förser plockarna med varor via bansystemet, berättar lagerchefen Henrik Silfverstolpe.

När batteriet i robotarna börjar ta slut åker de till en dockningsstation för att ladda. Robotarna kan plocka varorna snabbare än människor.

– I dag kör vi både manuellt och automatiserat lager parallellt beroende på varuslag. Vi ska få plats med mer prylar i automationsanläggningen, säger Johan Ryding.

– Därför kommer vi att bygga ut den. Vi investerar ungefär ytterligare 55 miljoner i den här automationsanläggningen och vi kommer att bygga ut den i fyra faser där den första redan är klar och driftsatt i dagarna här.

Sportamores lager i Eskilstuna har 75 anställda. Automatiseringen betyder dock inte att Sportamore behöver mindre lagerpersonal.

– Vi har en tillväxt som kommer att göra att den här arbetskraften behövs. Det handlar inte om att vi ska bli färre människor. Över tid kommer vi att vara fler människor i logistiken, säger Johan Ryding.

Robotsystemet kommer från det norska företaget Autostore.

– Jag skulle vilja säga att det är en toppmodern anläggning, men samtidigt beprövad. Den finns driftsatt hos oss och flera e-handelskollegor. Jag vet faktiskt inte något exempel där man inte har förbättrat sin effektivitet, produktivitet och kapacitet med den här automationstypen.

Varorna levereras allt snabbare till kunderna. I Stockholm kan man få sin vara samma dag som man beställt den. Den tid som det tar från att kunder lägger en order till att varan skickas i väg från lagret i Eskilstuna har under det första kvartalet minskat från 24 timmar till 14 timmar. Förbättringen har enligt Johan Ryding möjliggjorts tack vare satsningen på automation.

Vårens sena ankomst har förskjutit säsongstarten för Sportamores vår- och sommarförsäljning.

– Det gör att vi per den sista mars hade ett kanske lite större lager än vad vi hade planerat för, men å andra sidan sätter försäljningen i gång så fort våren kommer och det gjorde den väldigt lägligt den 1 april. Så nu är det fullt tryck på vårvaror, säger Johan Ryding.