Kunskaps- och intressekraven är för höga, även när det gäller växtbaserade alternativ, skriver rapportförfattarna, som är forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Beijerinstitutet..

"För många blir detta en övermäktig uppgift", uppger Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Budskap, information och koncept är komplexa samtidigt som Konsumentverket lyfter fram problem med utbud, exponering och pris som faktorer som påverkar konsumenten.

I rapporten föreslås bland annat en branschöverenskommelse om att alla köttprodukter som säljs ska uppfylla högt ställda hållbarhetskrav. Dessutom vill rapportförfattarna se ett ökat vegetariskt utbud och ett förbättrat utbud av så kallat naturbeteskött. Det efterlyses även fler möjligheten att välja en mindre mängd kött, både i butiken och på restaurangen.

.