På nära 30 år har antalet länder i världen som klassificeras som en nation med mycket hög mänsklig utveckling ökat från 12 till 62. Det visar den årliga "Human Development Report" som görs av FN:s utvecklingsorgan UNDP, och som publiceras på måndagen. Bland de länder som stigit till mycket hög mänsklig utveckling återfinns bland annat Palau, Seychellerna och Turkiet.

Sedan mätningarna började, 1990, har man samtidigt sett en positiv trend i att färre länder hamnar i kategorin låg mänsklig utveckling, från 62 till 36.

Rapporten har som syfte att ge en bild av utvecklingen i världen som inte bara bygger på ekonomiska fakta, utan även omfattar faktorer som hälsovård och utbildningsnivå. Utifrån det presenteras också ett årligt utvecklingsindex där Sverige placerar sig på plats åtta och grannlandet Norge återigen hamnar i topp följt av Schweiz och Irland.

Samtliga tio länder som återfinns i botten ligger i den region som brukar kallas Afrika söder om Sahara. Och även om jämför man regioner i stället för länder är det just detta område som hamnar sist.