I anmälan till JK heter det att åklagarna i målet efterforskat identiteterna på personer som uttalat sig anonymt i program på radio och tv. Anmälaren påpekar att personer som talat med journalister eller framträtt i medier omfattas av efterforskningsförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen.

Justitiekansler Mari Heidenborg bekräftar för TT beslutet om förundersökning, men kan inte uttala sig ytterligare på grund av sekretess.

I januari i år dömdes de tre huvudåtalade till fängelsestraff för bland annat grovt bokföringsbrott, skattebrott och medhjälp till osann försäkran, grovt brott. De 23 personer som köpt fuskpaket dömdes alla för osann försäkran, grovt brott. Eftersom juristdomaren i målet bedömdes vara jävig ska hela huvudförhandlingen tas om och är planerad till januari nästa år.

Tidigare i år anmälde en av de åtalade männen åklagarna till Justitieombudsmannen med en lång lista över brister han ansåg förekommit i utredningen. Den 30 sidor långa anmälan omfattar bland annat påståenden om missbruk av tvångsmedel, felaktigheter i förhör, utebliven eller bristfällig dokumentation samt otillåten brottsprovokation.