Vård Företag som hyr ut vårdpersonal ska betala moms. Det slår Skatterättsnämnden fast i tre förhandsbesked, rapporterar Dagens Medicin.

Sjukvård är momsbefriad, men att tillhandahålla vårdkompetens kan enligt Skatterättsnämnden inte ses som sjukvård.

Nämnden går därmed på Skatteverkets linje efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen: att sjukvård inte ska undantas när det gäller att betala moms för att hyra ut personal.

Branschorganisationen Vårdföretagarna varnar för att momsplikten, som gäller från den 1 juli, kan leda till att läkarbristen ökar. Momsen gäller privata vårdgivare, medan verksamheter som drivs av kommuner och landsting kompenseras för sina momsutlägg.