Det framförde Thornberg när han besökte riksdagens justitieutskott.

Vi kan tyvärr konstatera att det används en del kommersiell sprängmedel i de här sprängdåden, säger han.

Polisen vill till exempel ha id-märkning av sprängmedel för att det lättare ska kunna spåras, och bättre säkerhetsbestämmelser så att sprängmedel inte kan försvinna eller stjälas från byggarbetsplatser.

Vi vet också att det finns kriminella som har tillgång till legala sprängmedel genom att de har långa händer och fötter in i en del företag i byggbranschen, säger Thornberg.

På utskottet upprepade rikspolischefen att man identifierat 295 personer som står för mycket av våldet och sprängningarna i Sverige.

Moderaterna lanserade inför utskottsmötet sju förslag för att få stopp på sprängningarna, bland annat dna-märkning av kommersiella sprängmedel, storsatsning på tullen och skärpta straff för de som illegalt hanterar sprängmedel.

Jag tycker att många av de punkterna är bra och vi jobbar på det, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) som också deltog på utskottsmötet.