Klimataktivisten Greta Thunberg seglade två gånger över Atlanten, enorma skaror barn, ungdomar och vuxna demonstrerade över hela världen och politiker talade om hur folkets röster gav eko ända in i förhandlingsrummen. Många hoppades att mötet i Madrid skulle bli en tydlig vändpunkt i det globala klimatarbetet.

Men när klimatmötets ordförande Carolina Schmidt lät klubban falla för sista gången hördes fler suckar än applåder. De konkreta resultaten från mötet blev inte det stora lyft som många hade hoppats på.

Det är olycksbådande att när världen behöver öka takten, så bromsar man in, säger klimatminister Isabella Lövin (MP), som har deltagit under intensiva delar av förhandlingarna.
Artikelbild

| Klimatmötet i Madrid pågick två dygn mer än planerat. Några behövde en tupplur under resans gång.

Missad möjlighet

Även FN:s generalsekreterare António Guterres är besviken på resultatet från Madrid, och kallar det en missad möjlighet att tackla klimatkrisen:

"Jag är mer bestämd än någonsin att arbeta för att göra 2020 till året då alla länder åtar sig att göra vad vetenskapen säger oss är nödvändigt för att nå koldioxidneutralitet till 2050, och inte se temperaturerna stiga med mer än 1,5 grader", skriver han på Twitter.

En av de största frågorna har varit hur Parisavtalets parter ska kunna handla med utsläppsminskningar. Det ska underlätta samarbetet länderna emellan och kan effektivisera klimatarbetet. Men synen på hur handeln ska utformas skiljer sig dramatiskt mellan staterna.

Artikelbild

| – Min erfarenhet är att bristen på insikt är lika stor överallt, inte minst bland dem som vi valt att leda oss, sade klimataktivisten Greta Thunberg i sitt tal inför delegaterna på klimatmötet i Madrid.

För stor klyfta

I ena ringhörnan står Brasilien, som anser att både det säljande och köpande landet ska få tillgodogöra sig de utsläppsminskningar som ingår i handeln. I andra ringhörnan finns EU, som kallar Brasiliens förslag för dubbelräkning som riskerar att urholka hela tanken med artikel 6, som handelsmekanismen kallas. Skillnaden visade sig bli för stor för att överbrygga. Frågan har därför skjutits upp till nästa klimatmöte, som äger rum i Glasgow nästa år.

Artikelbild

| Chiles miljöminister Carolina Schmidt – ordförande för FN:s klimatmöte i Madrid – vädjade till alla parter att göra ett sista försök att komma överens.

Däremot lyckades Parisavtalets parter till slut enas om det styrdokument som ska vägleda klimatarbetet under det kommande året. Det såg tidvis omöjligt ut under de hårda förhandlingarna.

Ett stort antal länder, där Sverige och EU ingår, har bland annat kämpat för att få in tydliga formuleringar om att alla länder ska höja sina ambitioner och skärpa sina klimatlöften i linje med bästa tillgängliga vetenskap. Kina, Brasilien, Australien, Saudiarabien och USA har kämpat emot. Men efter många turer fram och tillbaka kunde styrdokumentet klubbas med formuleringar som får betraktas som hårda.

Rekord i seghet

FN:s stora klimatmöte, där nästan 200 länder deltagit, avslutades uppemot två dygn efter utsatt tid – och sätter därmed rekord i seghet. Stämningen har tidvis varit mycket frustrerad. Och det har hörts en hel del kritik mot ordförandelandet Chile, som på grund av gatudemonstrationer i Santiago brådstörtat fick flytta mötesplatsen från hemmaplan till Spanien, för bristfällig organisation.

Under de avslutande överläggningarna har irritationen stegrats ytterligare, då många delegater på grund av tekniska problem med webbplatsen inte har lyckats hitta de dokument som ska diskuteras. Men det har samtidigt resulterat i många fyndiga skämt, som efter hand fick stämningen att lätta.