I början av september gjorde polisen och Tullverket beslagen under en vecka, som var en del av en stor internationell insats. Husrannsakningar och beslag genomfördes över hela landet, och Tullverket kontrollerade gods- och passagerartrafiken vid hamnarna.

"Vi jobbar på bred front för att stoppa tillgången på illegala vapen och narkotika och därmed begränsa det grova organiserade våldet. Just narkotikaförsäljning är ett av de viktigaste sätten att försvåra organiserad kriminalitet. Det här är ett exempel på resultatet av vårt eget arbete och vårt samarbete med andra", skriver Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning (Noa) och ställföreträdande rikspolischef, i ett pressmeddelande.

19 länder från EU och nio länder utanför EU deltog, däribland Bulgarien, Tjeckien, Estland, Grekland, Spanien, Kroatien, Italien, Ungern, Polen, Schweiz och USA.