Bankkoncernen Swedbanks rörelsevinst krympte under det andra kvartalet, till 6 552 miljoner kronor jämfört med 7 319 miljoner kronor motsvarande period 2018.

Ändå säger den tillförordnade vd:n Anders Karlsson att man haft ett starkt kvartal.

Trots geopolitisk oro i vår omvärld har vi haft en ökad kundaktivitet på alla hemmamarknader. Vårt finansiella resultat har förbättrats, räntenettot har gått upp och vi har haft fortsatt låga kreditförluster.
Artikelbild

| Bankens nye ordförande Göran Persson sänker utdelningen till ägarna. Arkivbild.

Mindre nyupplåning

Bostadsmarknaden har dock varit fortsatt tuff sedan årsskiftet. Och även om den totala marknadsandelen ligger kvar på 24 procent, har man tappat i nyupplåningen under de första fem månaderna.

I samband med att det var som hetast i media valde befintliga kunder att byta bank. Men den senare delen av kvartalet handlar mer om ökad konkurrens, där det framför allt är de etablerade aktörerna som ökat tempot och är mer prisaggressiva, säger Karlsson.
Naturligtvis är vi inte nöjda med den här marknadsandelen, och vi kommer att se över vilka åtgärder som är nödvändiga.

Det var i februari som det avslöjades att Swedbank kan ha använts för omfattande penningtvätt. Banken utreds nu av svenska Ekobrottsmyndigheten för obehörigt röjande av insiderinformation och grovt svindleri.

Samtidigt pågår flera utredningar av europeiska och amerikanska myndigheter, vilket i värsta fall kan resultera i höga böter och sanktioner.

Sänker utdelning

Under rapportsläppet meddelas att styrelsen beslutat att sänka aktieutdelningen till 50 procent av vinsten, från tidigare 75 procent. Men det görs inte i syfte att ta höjd för eventuella eftergifter, försäkrar vd:n.

Bakgrunden är framför allt att valutor och räntor har förändrats på ett sätt så att vår buffert har påverkats negativt under en längre tid, och att svenska banker får ökade kapitalkrav redan i september, säger Karlsson.

Vad gäller just penningtvättsmisstankarna meddelas att en internationell advokatfirma nu genomför en stor utredning också internt. Bara i Baltikum omfattar den fler än 18 miljoner kunder och 15 miljarder transaktioner gjorda mellan 2007 och mars 2019.

Brister har konstaterats vad gäller kundkännedom och screening, säger Karlsson.

Totalt beräknas utredningen kosta banken ungefär en halv miljard kronor innan resultatet av den kan presenteras i början av nästa år.

Och slutsatserna kommer att vara vägledande för vårt fortsatta arbete, säger vd:n.

"Överraskning för marknaden"

Aktien har gått ned med drygt fem procent på förmiddagen efter rapportsläppet. Andreas Håkansson, analytiker på Danske Bank, anser att Swedbank levererar en stabil rapport men tror att beskedet om minskad aktieutdelning kan ha överraskat marknaden.

De slår konsensus med 5 procent, och räntenettot och kostnaden är i linje så det är betydligt bättre kvalitet än Handelsbanken. Där sänker man också sin utdelningsandel, vilket vi tyckte var förväntat men det kan vara en överraskning för marknaden, säger han.