Mellan Katrineholm och Flen var det signalfel, vilket påverkade fjärr- och regionaltåg på sträckorna Stockholm C – Norrköping/Malmö/Köpenhamn, Stockholm C – Hallsberg/Göteborg/Karlstad/Oslo och Sala – Linköping. Trafiken via stationen i Gnesta påverkades och felet, som uppdagades strax efter lunch, påverkade trafiken resten av dagen med förseningar.

Dessutom var det problem med strömförsörjningen längs rälsen i Östergötland. Ett kontaktledningsfel mellan Linghem och Kimstad var orsaken. Detta påverkade Östgötatrafikens pendeltåg Norrköping-Linköping och omvänt samt fjärrtåg Malmö/Köpenhamn-Stockholm C och Linköping-Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna och omvänt. Mellan klockan 15 och 17 var det helt stopp i trafiken, med följdförseningar resten av dygnet därefter.