Samtalen mellan parterna och medlarna i hamnkonflikten återupptogs under tisdagsmorgonen för att undvika att strejk utbryter i natt – en konflikt som berör över 1 000 hamnarbetare och väntas få stora effekter på export och import. Förhandlingar pågick under större delen av måndagen innan de avbröts.

– Vi fick en hemläxa och sedan återupptas de i dag igen, säger Mattias Dahl, vd för arbetsgivarparten Transportföretagen.

Ingen av parterna ser i nuläget särskilt ljust på situationen. Något nytt bud från medlarna har parterna inte fått, inte heller några signaler om att något är på väg, enligt Mattias Dahl.

Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot på Svenska Hamnarbetarförbundet, har inga större förhoppningar på förhandlingarna.

– De ska träffa oss och göra ett nytt försök. Jag vet inte riktigt vad det går ut på, säger han.

Om parterna inte kommer överens bryter Hamnarbetarförbundets varslade strejk i hamnarna ut vid midnatt.

Fackets varslade storstrejk kom i spåren av arbetsgivarnas lockout. Att backa tillbaka är inget som Mattias Dahl utesluter.

– Vi har inte låst oss vid något, men just nu ligger det (lockouten) kvar, säger Dahl.

Aktionen som är en upptrappning av konflikten mellan facket och arbetsgivaren Sveriges Hamnar kommer att få stor påverkan på såväl import- som exportberoende företag. Enligt Douglas Heilborn som är vd för Oxelösunds hamn är det hamnar i Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Stockholm och Umeå som blir värst drabbade.

– Om parterna inte löser det här kommer 3–4 personer hos oss strejka i morgon. Totalt handlar det sedan om tio av våra anställda som kommer att tas ut i strejk. För vår del stannar det vid det och det kommer inte att ge några märkbara effekter. Men jag hoppas att det här löser sig. Parterna har sagt att de ska sitta till midnatt och förhandla om det krävs, säger Heilborn.

I hamnen arbetar cirka 150 fastanställda personer inom kollektivet, som så kallade hamnoperatörer, men de allra flesta av dem är anslutna till Transportarbetareförbundet och berörs inte av strejken. Allt som allt arbetar cirka 200 fastanställda vid Oxelösunds hamn.