Göteborgsmannen var 87 år när två engelsktalande män ringde på hans dörr och erbjöd sig att måla om fasaden mot gatan för 13 000 kronor. Måleriarbetet och några andra mindre jobb som de kommit överens om blev dock bristfälligt utförda. Männen krävde mer pengar för att göra färdigt jobbet. När 87-åringen började protestera blev han hotad av männen som sa: "You had better get that money, or there will be consequences for you". Männen följde flera gånger med 87-åringen till banken och bevakade honom när han förde över pengar. 87-åringen satte in 102 000 kronor på den nu dömde 38-åringens konto.

Den 38-årige mannen från Storbritannien dömdes i fredags av Eskilstuna tingsrätt till fängelse i ett år och två månader för grovt penningtvättsbrott. Han ska även betala 102 000 kronor i skadestånd till Göteborgsmannen och 678 000 kronor i skadestånd till dödsboet efter en man i Täby som hunnit avlida sedan brottet begicks 2015. Däremot frias 38-åringen från misstankarna i ett fall som gäller en äldre kvinna i Eskilstuna.

38-åringen har enligt domen vid tolv tillfällen mottagit insättningar på sina bankkonton från de båda äldre männen som sökts upp i sina hem och förmåtts att betala för byggarbeten som blivit bristfälligt utförda. Tingrätten konstaterar att de båda äldre männen utsatts för bedrägerier som så kallat förbrott till det penningtvättsbrott som 38-åringen nu dömts för. 38-åringen har inte dömts för själva bedrägerierna.

Artikelbild

38-åringen tog emot insättningar på sina bankkonton från de båda äldre männen som förmåtts att betala för byggarbeten som blivit bristfälligt utförda.

Pengarna som kom in från byggnadsarbetena tog 38-åringen snabbt ut igen. Han köpte även två Rolexklockor för totalt 150 000 kronor. Detta trots att hans privatekonomi, enligt honom själv, inte på långa vägar tillät såna inköp. Tingsätten menar att han därmed undandragit ersättningen för arbetena från möjligheter till uppbörd och beskattning.

Den numera avlidne mannen från Täby var 90 år vid tiden för brotten. I förhöret från 2015, som lästes upp under tingsrättsförhandlingen, sa han att han var på inkörsvägen till sitt hus när en gosse kom gående på gatan och påpekade att han hade sprickor i skorstenen. Strax efter kom en annan gosse och sa att han även hade sprickor i väggen. 90-åringen lät de unga männen utföra olika arbeten och betalade lite då och då. Trots att han enligt egen utsago betalade cirka en miljon kronor blev bara mindre arbeten utförda. Enligt en besiktning hade fasadåtgärderna gjort mer skada än nytta och skulle kosta 250 000 kronor att återställa.

Eskilstunakvinnan var 86 år när två personer tog kontakt med henne i hemmet och erbjöd sig att dränera huset. De satt ner innanför kvinnans hall och kom överens om att hon skulle betala 110 000 kronor i förskott varav 55 000 kronor sattes in på 38-åringens konto. När männen senare ville ha mer pengar tyckte kvinnan att det verkade märkligt och ringde sin son som konfronterade männen. När sonen hotade männen med polisanmälan försvann de. I det här fallet tycker dock inte Eskilstuna tingsrätt att det är bevisat att männen försökt vilseleda kvinnan.