I tio år har den ideella föreningen Träffpunkten huserat en lokal vid det gamla ullspinneriet Fors. För att uppmärksamma tio-årsdagen har föreningen lånat Nicolaikyrkans församlingslokal och bjudit in sina gäster, sponsorer, givare, volontärer och annan personal på måndag kväll.