Ulf Hagstedt, teknisk chef på Trosa kommun, förklarar att blomlådorna var tänkta att ställas ut på prov under sommaren. Därefter skulle det utvärderas hur de hade fungerat. Men efter det stora intresset har tekniska kontoret tillsammans med Kyrkoskolan redan tittat på olika lösningar hur övergången kan lyftas.

– Det finns lite olika möjligheter som avsmalningar, övergångsställen och sådana saker. Nästa vecka kommer vi träffa Tania de Mander och föräldraföreningen. Då kommer vi tillsammans att titta på lite olika alternativ och ta ett beslut utifrån det. För det gäller att hitta en lösning som håller över tid.

Till hösten finns även planer på att placera ut en elektronisk skylt som visar hur snabbt man kör. Något som gör att flera också sänker sin fart när siffrorna blinkar rött.

– Men vissa verkar inte ta notis om det och det är just det som gör det svårt. Jag gissar att 99 av hundra bilar inte kör fort förbi en skola. Det sitter i ryggmärgen. Då får man med många olika medel försöka hitta en form för att eliminera den udda bilen, säger Ulf Hagstedt.

Ett förslag som tagits upp är vägbulor, något som Ulf Hagstedt menar är en sista utväg när andra lösningar inte fungerat.

– Det går att tillämpa men både plogbilar och utryckningsfordon är inte så förtjusta i dem. Därför är det inte det första man kastar ut. Men det kan vara så att det är en lösning som krävs. Man får alltid prioritera när det kommer till sådana här saker. I det här området rör det sig också en hel del jordbruksmaskiner. Då måste man också tänka på att de kan ta sig förbi om man har en avsmalning av vägen. Det är många grupper i samhället som nyttjar de här vägarna.