I Trosa har det aldrig varit ett problem med personer som tigger, enligt Bengt-Eric Sandström (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen. I kommunen har det funnits två EU-migrantfamiljer som har avlöst varandra. Då problemet inte har varit särskilt stort är det här en icke-fråga för Alliansen i Trosa.

– Det är inte aktuellt med något förbud och vi resonerar inte ens kring den här frågan, det har aldrig ens varit på agendan, säger Bengt-Eric Sandström (L).

Även oppositionen i Trosa är emot ett införande av tiggeriförbud.

Artikelbild

Johan Rocklind (S), kommunstyrelsens ordförande i Gnesta.

– Det finns inget behov av ett tiggeriförbud i Trosa och vad jag har hört så har inga näringsidkare klagat heller. Sedan så går det inte att förbjuda bort ett problem tror jag, säger Magnus Johansson (S), oppositionsråd Trosa kommun.

Magnus Johansson (S) anser att för att man ska komma tillrätta med personer som tigger så behöver EU göra mer än vad de gör i nuläget.

– Det är en väldigt svår fråga att lösa men jag tror att EU måste hjälpa till mer i de länder som det här berör och hjälpa dessa personer på plats så att de inte behöver tigga. Man måste komma åt problemet bakom, säger Magnus Johansson.

Det är liknande tongångar i Gnesta kring frågan om tiggeriförbud.

Artikelbild

Ann-Sofie Lifvenhage (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Gnesta.

– Vi har inte diskuterat någonting angående ett tiggeriförbud och jag tror inte att det är en fråga som är aktuell hos något parti heller, säger Johan Rocklind (S), kommunstyrelsens ordförande.

Rocklind tycker att det snarare behövs en nationell lagstiftning än att det ska vara upp till varje enskild kommun att besluta om tiggeriförbud.

Artikelbild

Det blir inget tiggeriförbud i någon av kommunerna då tiggeri inte har upplevts som ett problem.

– Det är bättre om det finns ett generellt beslut från staten. Men det är ingen fråga som vi driver, säger han.

Vice ordförande i kommunstyrelsen i Gnesta, Ann-Sofie Lifvenhage (M) håller med sin kollega i kommunstyrelsen.

Artikelbild

Bengt-Eric Sandström (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Trosa.

– Tiggeriförbud är inte aktuellt i Gnesta då vi inte upplevt situationen som problematisk. Skulle situationen förändras får vi ta upp frågan igen, säger hon.