– Vi meddelar prövningstillstånd. Vad som sedan kommer att hända beror i huvudsak på vad parterna kommer att svara. Alla kommer att få säga sitt. Vi kommer med någon typ av avgörande, sade Hans-Olof Hallbäck, kammarrättsråd vid kammarrätten i Jönköping till SN i april.

I den skarvdom som nu meddelats i Jönköpings kammarrätt är Trosa kommun den stora förloraren. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom från december förra året och hänvisar till att länsstyrelsens beslut från januari 2017 ska gälla. Det blir ingen skyddsjakt på skarv och prickning av fågelns ägg på ön Snöholmen i Trosa hamn.

– Vi får inte gehör för våra synpunkter om att den (skarven) är ett fortsatt problem. Men vi har inte riktigt hunnit utvärdera än hur vi ska hantera detta avslag, säger Ulf Hagstedt, teknisk chef på Trosa kommun.

Artikelbild

Skarvar på Snöholmen.

Trosa kommun har under många år ansökt om skyddsjakt och äggprickning av skarv men ständigt fått nej av länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Kommunen menar att fågelns avföring är så kraftfull att lukten lägger sig som en stinkbomb över hela kommunen och att företagens långsiktiga överlevnad hotas.

I december 2017 beslutade förvaltningsrätten dock att upphäva länsstyrelsen i Sörmlands beslut om att inte tillåta äggprickning och skyddsjakt. Rätten återvisade då målet till länsstyrelsen för en ny prövning.

I januari överklagade föreningen Södermanlands ornitologer och Stockholms ornitologiska förening förvaltningsrättens dom och yrkade på att den skulle upphävas, samt att länsstyrelsens tidigare beslut skulle fastställas.

I maj beslutade länsstyrelsen på nytt att man står fast vid tidigare beslut, varpå Trosa kommun fick avslag på skyddsjakt på 200 skarvar samt fällning av boträd på Snöholmen. Men sista ordet är troligtvis inte sagt i kråksången.

– Det kan bli en ny ansökan. Vi har sett andra fall där man givet tillstånd för någon form av åtgärd så det borde finnas någon öppning framåt även för oss, säger Ulf Hagstedt.