Det var på fredagsförmiddagen som åklagare Johan Fahlander lämnade in en häktningsframställan till Västmanlands tingsrätt. Tidigare i veckan hade det framkommit att tre personer med anknytning till den mordmisstänkta 42-åriga Eskilstunakvinnan, hade gripits och anhållits. Precis som hon misstänktes också de för att på något vis vara inblandade i Eskilstunakvinnans makes drunkningsdöd i Arboga i augusti 2015. Två av de anhållna var kvinnans vuxna barn, medan den tredje personen, en 25-årig man är pojkvän till dottern, det vill säga 42-åringens svärson.

Båda kvinnans barn släpptes av åklagaren under fredagen. Däremot ansåg åklagaren att misstankarna mot den 25-årige svärsonen hade skärpts och att tingsrätten borde pröva frågan.

Klockan 15.30, under ett stort massmediauppbåd, slogs dörrarna upp till sal 9 i Västmanlands tingsrätt och den 25-årige mannen leddes in av sina vakter, iförd handbojor.

Åklagaren berättade för tingsrätten varför han ville ha 25-åringen häktad och 25-åringen fick ge sin syn på det hela innan förhandlingen stängdes för allmänheten.

25-åringens försvarare advokat Dick Levinson förklarade att hans klient bestred häktningsyrkandet och nekade till den påstådda gärningen.

Knappt en halvtimme senare var häktningsförhandlingen avslutad och tingsrättens överläggning tog vid. En stund senare släcktes den röda lampan utanför tingssalen och tingsrätten meddelade att man gått helt på åklagarens linje. 25-åringen häktades, på sannolika skäl (den allvarligare misstankegraden) misstänkt för mord på 42-åringens man i Arboga den 7-8 augusti 2015.

Inom två veckor skulle åklagaren också väcka åtal, förklarade tingsrätten.

När beslutet hade meddelats höll åklagare Johan Fahlander en improviserad presskonferens där han svarade på en del av massmedias frågor - men inte alla.

Han ville till exempel inte ge några närmare detaljer om någon av de två mordutredningar som nu utreds i Västerås, varken det misstänkta drunkningsmordet i Arboga 2015 eller sommarstugemordet på samma plats 2016.

Han konstaterade dock att tingsrätten hade gått på hans linje när det gällde den nyligen häktade 25-åringen och att misstankarna mot honom när det gällde drunkningsmordet hade skärpts. Däremot hade misstankarna mot den mordmisstänkta 42-åriga Eskilstunakvinnans barn minskat, sa han.

‒25-åringen är bedömd som gärningsman av tingsrätten. Men jag vill inte kommentera om han har gjort några medgivanden, sa Johan Fahlander.

Han sa också att de två veckor som man nu fått på sig att slutföra utredningen om drunkningsmordet sannolikt inte kommer att räcka. Och även om misstankarna nu har skärpts till sannolika skäl återstår mycket utredningsarbete.

‒Bevisningen är en bit på väg nu. Men från sannolika skäl till en fällande dom är steget stort, sa Johan Fahlander.