Landstinget Sörmland behöver hjälp av sin sjukvårdspersonal även i sommar för att verksamheten ska fungera tillfredsställande. Det är sjuksköterskor på vårdavdelningarna och dygnet runt-verksamheter (akutmottagningar, ambulansverksamheten, anestesiklinikernas operations- och intensivvårdsavdelningar) samt barnmorskor som erbjuds pengar för att jobba under sin semester eller ta extra arbetspass.

Ersättningen för ett extra dagpass, måndag till fredag, är tusen kronor, 1600 kronor för ett extra pass kvällar, midsommarafton och helger (lördag-söndag) och 2000 kronor för ett nattpass.

Även föräldralediga tillsvidare- och visstidsanställda sjuksköterskor och barnmorskor erbjuds extra ersättning för att gå in och jobba. Här gäller dock timtaxa. Sjuksköterskorna eller barnmorskorna erbjuds 125 till 200 kronor i timmen.

Dessutom säger landstinget att sjuksköterskor och barnmorskor kan bryta sin semester, dock maximalt fem dagar per fyra veckors period, få betalt och ta ut sin semester vid senare tillfälle.

Vårdförbundet säger att de inte varit med och förhandlat fram det så kallade semesterpaketet. I stället knyts enskilda överenskommelser mellan varje anställd och landstinget.

Ordförande i Vårdförbundet Lena Lindh anser att tillvägagångssättet att erbjuda sin personal att jobba extra inte är bra.

– Det är inte hållbart i längden. Det är självklart inte bra att bara ha tre veckors semester när arbetstempot är som det är, säger hon.

Men, säger Lena Lindh, landstinget i Sörmland är dock måna om att alla ska ha minst tre veckors sammanhållande semester. Och det är bra, menar hon.

Hur många av Vårdförbundets personal som brukar nappa på erbjudandena vet inte Lena Lindh.

Ersättningarna gäller från 1 juni till sista augusti.