De två nybyggda husen i kvarteret Vulkanen liknar ingenting annat i Eskilstuna. Arkitekten Stella Lindstam har velat visa att det går att höja nivån på arkitekturen i stan. Foto:

Unika hus som sticker ut – kolla in Eskilstunas mest spektakulära nybygge

Eskilstuna

Med röda balkonger, fasad i glänsande metall och gångbroar mellan huskropparna sticker nybygget i kvarteret Vulkanen ut ordentligt.– Jag har försökt göra något som jag tycker är vackert och jag blir glad när folk gillar det, säger arkitekten Stella Lindstam.

"Läckert. Roligt med nytänk"

"Supersnyggt!"

"Coolt hus!"

"Fy så fult!"

Kommentarerna på sociala medier om tillskottet i Eskilstunas skyline är många. De två nya husen vid korsningen mellan Kungsgatan och Drottninggatan väcker onekligen starka känslor.

Arkitekten Stella Lindstam är inte förvånad:

– Vi har fått jättemycket reaktioner och den övervägande delen är positiva. Arkitektur som sticker ut gör att folk tycker något. Sedan tycker inte alla lika.

Stella Lindstam har haft en speciell roll i projektet i egenskap av både arkitekt och byggherre. Hon är delägare i Tovatt architects, som ritat husen, men även i Eskilstunaföretaget Stadskoncept AB.

– Vi är fem delägare i Stadskoncept där alla har olika kompetenser och infallsvinklar. Det är egentligen ett sidoprojekt för alla inblandade men det startade med att vi ville höja nivån på nybyggnation i Eskilstuna, både avseende kvalitet och arkitektur. Vi vill skapa unika koncept, säger hon.

Utmaningen i projektet låg främst i det begränsade markutrymmet. Men också i att harmoniera den nya bebyggelsen till de omgivande husen från olika tidsepoker.

– Huset på Drottninggatan vred vi ut för att anpassa det till det äldre gröna huset. Från Kungsgatan har vi öppnat upp för ljus genom en linje från porten genom huset ut till den park som kommunen ska anlägga i kvarteret. Sedan har vi kragat ut huset över muren på Kungsgatan. På det viset blir det lager på lager av historia samtidigt som det skapas häftiga kontraster.

Fasaden består av glänsande metallplattor i en koppar/zink-legering som kommer att mörkna något under åren.

– Den har en varm ton som skiftar och varierar sig över dygnet, säger Stella Lindstam.

Ett genomgående tema i den yttre utformningen är de rektangulära fälten i olika storlekar. De återkommer i fasaden men också i trapphusets nakna betong och i de delar som består av målad puts.

– Det skapar differenser så att ytan blir mer levande.

Husens kanske mest spektakulära detalj är de gångbroar, eller spänger som Stella Lindstam kallar dem, som förbinder de båda husen med varandra och det gemensamma trapphuset. De är, liksom husens balkonger, målade i en signalröd färg som också återkommer i andra detaljer.

Att det blev rött har sin förklaring i husens inofficiella namn. Under byggtiden fick huset vid Kungsgatan heta Kungen medan det vid Drottninggatan helt logiskt blev Drottningen.

– De rojalistiska namnen fick oss att vilja rulla ut den röda mattan. Jag gillar starka färger och jag tycker att man måste våga göra glad arkitektur som syns. Att Drottningen med sina sju våningar blev högre än Kungen ser jag som ett gott tecken i jämställdhetens namn, säger Stella Lindstam.

Totalt består de bägge husen av 16 bostadsrättslägenheter, från tvåor på 65 kvadratmeter till fyror på 108 kvadrat. Samtliga såldes långt innan bygget var klart. Vid årsskiftet började de första innehavarna flytta in i sina nya lägenheter och delägarna i Stadskoncept kan nu konstatera hur smärtfritt allt gått.

– Det har gått förvånansvärt fort från det att vi började skissa på planerna 2012. Men så har vi också haft en mycket bra dialog med kommunens tjänstemän och politiker, liksom med byggföretaget Tuna entreprenad som varit totalentreprenör. Visst har bygget varit speciellt men inte mer komplicerat att färdigställa än andra byggen.

Att hon själv är nöjd med resultatet råder inget tvivel om. Nu hoppas hon att Stadskoncepts skapelse ska kunna inspirera andra byggföretag att våga mer i framtida projekt.

– Eskilstuna har en fin arkitekttradition med många fina objekt. Men det tog slut på 70-talet vilket hängde ihop med den industriella krisen. Nu är det högkonjunktur och det finns möjligheter att lyfta arkitekturen igen. Vi har velat visa att det går. Eskilstuna är jättehett på marknaden nu och många vill bygga. Det gäller att få upp nivåerna på arkitekturen, miljöfrågorna och den sociala miljön.

För Stadskoncept AB väntar nu nästa byggprojekt. Företaget har efter markanvisning fått möjlighet att planera för bostadsbyggande vid parkeringen intill Slottsskolan.

– Vi har fått halva ytan där det kan byggas 50 lägenheter. Om det blir bostadsrätter eller hyresrätter har vi inte bestämt än. Men det är ett jättespännande projekt!

Eskilstunas stadsarkitekt Per Haupt tycker att Stadskoncepts nya hus i kvarteret Vulkanen är ett bra exempel på att man kan åstadkomma spännande bostäder och arkitektur genom förtätning.

Men några spontana kärnfulla värdeomdömen om vad han tycker om husen vill han inte ge.

– Nej, jag brukar inte slänga mig med sådana. Det är mer min morsa som gör, haha! Hon säger: det var ju ett schysst hus, det där var en jävla snygg kåk!

– Jag försöker hålla en sakkunnighet i de här frågorna.

Han ser gärna en fortsatt utveckling där enskilda objekt tillåts sticka ut samtidigt som man tar vara på staden och dess historia på ett respektfullt sätt. I det avseendet menar han att de två nya husen utgör "ett statement".

– De har en frisk arkitektur som sätter en ton som är modig och bra. Den visar att vi vågar. Det är också intressant att det fungerar att bygga på höjden. Det utmanar säkert en del men den högre huskroppen har ändå en ganska mild påverkan på stadsbilden och gaturummet.

Han menar också att man inte bör se de nya byggnaderna isolerat med tanke på det detaljplanearbete som pågår för den sista obebyggda delen av kvarteret.

– Den bebyggelsen kommer också ha en hyfsad höjd. När det är färdigbyggt kommer man få en annan helhetsbild.

Att många av de bostäder som byggts i Eskilstuna på senare tid, och de som fortfarande ligger kvar på ritbordet, sällan har en särskilt iögonfallande arkitektur beror ofta på ekonomiska orsaker menar Per Haupt.

– Det är högt tryck och svårt att få ihop ekonomin ibland. Men det skulle behövas satsat mer på arkitektonisk kvalitet. Många fastighetsägare och exploatörer har höga och goda ambitioner. Från kommunens sida försöker vi jobba så mycket vi kan för att gå så långt som möjligt, både genom att ställa krav men också stimulera till att jobba nytänkande. Men visst blir det lite slätstruket ibland.

Eskilstunaborna kommer de närmaste åren få se en rad nya bostäder växa fram och Per Haupt lyfter fram några exempel han hoppas extra mycket på:

– Vi håller på med detaljplaner nu för Kapellbacken vid Eskilshem och kvarteret Nystavaren vid Sverigefinska skolan. Där kommer det att bli intressanta byggnader. Det kliar lite i fingrarna att få se saker realiseras.

Messingen

De två husen har 16 lägenheter och ägs av bostadsrättsföreningen Messingen, vilket också var namnet på projektet under byggtiden.

Arkitekt: Stella Lindstam, Tovatt architects

Byggherre: Stadskoncept AB

Totalentreprenör: Tuna entreprenad