Utställningen är Burlings största separata hittills, skapad i material som till början varit mjuka, som oljefärgen, för att därefter förädlats och förvandlats till exempelvis porslin.

– Jag använder mig av texturer och rörelse i objekten, säger Birgitta Burling som utöver färg och lera tagit till bland annat textilknyten för att undersöka förhållandet mellan de tredimensionella och de platta bilderna. Man kan se det som att jag gör ett snitt i duken och öppnar upp för en annan rymd. Gränserna löses upp, vilket i sin tur gör att betraktarna som kroppar i rummet också kommer att förhålla sig till målningarna och uppleva dem tredimensionellt.

Birgitta Burling har tidigare lett projektet "Bildens haptiska gränssnitt" där ett flertal konstnärer inom olika områden undersökt hur bilder upplevs inte bara optiskt utan också haptiskt, det vill säga med känslosinnet. Som lärare på arkitektutbildningen på KTH har Birgitta Burling bland annat undervisat i vikten av seende och rumslighet.

Artikelbild

– Det handlar helt enkelt om hur konst påverkar oss, säger Agneta Linton, intendent på Eskilstuna konstmuseum och curator för Birgitta Burlings "Trädgården".

Agneta Linton är glad över att konstmuseet kan visa två konstnärer som Birgitta Burling och Staffan Westerberg samtidigt.

– De har samma generösa gester och samma vilja till kommunikation med sin publik samtidigt som de ligger nästan farligt det naiva. Det handlar om två mycket modiga konstnärskap som det är väldigt kul att få visa under sommaren.