Näst efter rent vatten, är vaccinationer det som mest effektivt bidrar till folkhälsan i världen. Tack vare att många följer det nationella vaccinationsprogrammet har många allvarliga sjukdomar var vanliga förr, i stort sett försvunnit. Men att vaccinera eller inte har varit en något omdiskuterad fråga den senaste tiden. För alla, såväl i Sverige, som utomlands är det inte självklart att vaccinera.

Internationellt anses det motstånd som finns mot vaccinationer så allvarligt att Världshälsoorganisationen, WHO, som nyligen publicerade sin årliga lista över de tio största hoten för global hälsa, tog med just vaccinationsmotstånd på listan, för första gången.

Varje år förhindras två till tre miljoner dödsfall i världen tack vare vaccin, men enligt WHO skulle ytterligare kring 1, 5 miljoner dödsfall undvikas om den globala täckningen för vaccin förbättrades.

Både Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmland och Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare, välkomnar att WHO lyfter upp vaccinmotstånd som ett hot mot global hälsa

– Med tanke på hur många liv vacciner räddar varje år så är vacciner en fantastisk och priviligierad möjlighet. Jag är optimistisk och tror inte att vaccinmotstånd i sig är ett lika allvarligt hot mot global hälsa som till exempel antibiotikaresistens. Om vi lyssnar till de som är skeptiska till vaccination så finns det alltid en anledning till det. Utmaningen är att kunna förmedla kunskapen om hur bra och säkra vacciner är i Sverige samt, för de som inte har upplevt det själva, förklara hur alternativet till vaccin ser ut nämligen komplikationer och dödsfall i sjukdomar de flesta inte har behövt se i Sverige. De som har bott eller arbetat i länder där vacciner inte är självklart vet vad alternativet är, och så såg det ut i Sverige för 100 år sedan också. Jag tror att mänskligheten är klok nog att inse att ett generellt vaccinmotstånd skördar liv och gynnar inte någon, säger Helena Hervius Askling.

Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sörmland är väldigt god. Charlotte Nylander berättar att de senaste siffrorna för 2018 visar att 98 procent av barnen blir vaccinerade och täckningen har varit god länge.

– Både Sörmlands och Sveriges vaccinationstäckning är i världsklass. Det beror till stor del på barnavårdscentralernas och sköterskornas goda arbete. Det finns ett stort förtroende för dem och en god kontakt mellan föräldrar och vården. Det finns de som är tveksamma och de som inte kan vaccinera sig, och för deras skull är det viktigt att de som kan vaccinera sig, gör det, så att sjukdomar inte får fäste, säger Charlotte Nylander.

På familjecentralen på vårdcentralen City i Eskilstuna berättar Bvc- sköterskan Victoria Eriksson och Magnus Gustafsson, verksamhetschef och läkare, att det är ovanligt att de möter föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn.

– Vi möter maximalt några per år, och då är vi sju sköterskor. Bland de som är tveksamma handlar det oftast om att de har hört något som de funderar över. Ibland vill föräldrar vänta. Men det är verkligen inte ett problem, säger Victoria Eriksson.

Som sköterska har hon tät kontakt med barnfamiljer och följer ett nyfött barn från det första hembesöket efter hemkomst från BB.

– Sedan blir det täta besök här och vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet, det skapas kontinuitet, säger hon.

Idag ska hon och Magnus Gustafsson hjälpas åt att vaccinera ettåriga Arvid som kommer med sina föräldrar Maria Gustafsson och Johan Svenningsson.

Det blir så kallade dubbla stick, en spruta med pneumokockvaccin (som ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet sedan 2008) i ena benet och i andra, vaccin mot sex olika sjukdomar, bland annat difteri, stelkramp och kikhosta

Arvid fick första dosen vid tre månaders ålder, andra när han var fem månader gammal, i dag är det dags för tredje dosen och efter den ska han vara så skyddad som det går mot sjukdomarna. Insatsen går på några sekunder och Arvid, som blir lite ledsen, får tröst av sina föräldrar. Om ett halvår är det dags för nästa vaccination, då mot mässling, påssjuka och röda hund.

– Här i Sverige litar vi på att sjukvården har tagit fram vaccin som fungerar och är bra. Jag ser det som en självklarhet att vaccinera. Jag är själv vaccinerad också och tycker att om man kan vaccinera sig, så ska man göra det, för allas skull, säger Maria Gustafsson.

Som smittskyddsläkare säger Helena Hervius Askling att hon inte märker av något vaccinationsmotstånd utan snarare tvärtom en ökad efterfrågan och medvetenhet om att skydda sig mot svår sjukdom med vaccin om det finns möjlighet, till exempel mot influensa och TBE.

Men det mest effektiva sättet att bemöta vaccinationsmotstånd tycker hon är att lyssna och förstå och förse personen med konkret information och fakta så att hen själv ska kunna ta ställning.

– Det handlar om att vara tydlig om det är en medicinsk rekommendation att vaccinera sig och vad alternativet är. Det finns alltid ett skäl eller en upplevelse och ibland rädsla, bakom. Att förse den personen med konkret information och fakta för att själv kunna ta ställning.

Det finns enligt Helena Hervius Askling inget standarsvar på varför vi ska vaccinera oss, eftersom vi alla är olika avseende ålder, sjukdomar, medicinering, typ av arbete och hur mycket vi reser i världen.

– De vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet skyddar mot sjukdomar som orsakar svår sjukdom eller död. Flera av sjukdomarna finns bara hos människan och skulle därför kunna utrotas, till exempel mässling och polio. Det finns också vaccin som skyddar mot utveckling av cancer (HPV, livmoderhalscancer och Hepatit B, levercancer). Vi vaccinerar oss både för vår egen skull och för andras, så att vi tillsammans kan utrota vissa sjukdomar och förhindra andra, säger Helena Hervius Askling.

Charlotte Nylander berättar att det i länet gjorts en del riktade åtgärder i några områden där vaccinationstäckningen varit något lägre än 98 procent.

– Bland annat har nu täckningen mot mässling förbättrats, vilket är glädjande.