Jag skulle också som liberal kunna fortsätta replikskiftet här med denne liberale ledarskribent men vill i stället lämna utrymme för en slöj- eller niqabbärande kvinna att förklara några saker för mig och övriga läsare.

Berätta för oss om hur du ser på det iranska slöjtvånget och mullornas motivering till varför det måste gälla. Berätta om hur du ser på jämställdhet och den kamp som förts för den i Sverige och framför allt hur du ser på den kampen i av islam dominerade länder.

Berätta för oss varför du som muslim väljer att bära ett plagg som i många länder symboliserar kvinnlig underordning, patriarkala värderingar och förtryck. Berätta för oss vilka motiv du har för ditt klädval på huvudet och varför vi som ser dig inte ska tolka detta som en bristande lojalitet från dig eller din man/pappa/bror med några av det svenska samhällets mest grundläggande principer.

Berätta också om du tror att det finns tjejer och kvinnor som bär slöja/niqab i Sverige utan att det är ett fritt val. Om det gör det, hur tycker du i så fall detta ska bekämpas och på vem/vilka ligger ansvaret?

Fredrik Lundgren

Liberal i Sörmland

Svar: Under de senaste åren har kvinnor i Sverige som frivilligt bär slöja motiverat sitt val vid flera tillfällen i olika medier. Var och en av intervjuerna ger en intressant inblick i hur det kan vara att leva som muslim i vårt land.

Däremot är ingen i Sverige skyldig att motivera eller försvara sina klädval. Det finns heller ingen anledning att tolka bärandet av slöja som bristande lojalitet mot principer i det svenska samhället. Tvärtom är religionsfrihet, och friheten att utöva sin religion även på ett sätt som inte alla i omgivningen uppskattar, en viktig liberal princip och en grundläggande mänsklig rättighet.

Vidare har kvinnor som bär slöja inte större skyldighet än någon annan att bekämpa olika sorters förtryck.

Susanne Nyström