Tre katrineholmare, Ingemar Johansson, Gunnar Jansson och Arne Pihl, längtar nog till sommaren mer än alla andra just nu. Säkert har de haft vågskvalp i tankarna åtskilliga gånger i vinter. Sin mesta fritid under den gånga vintern har de ägnat åt båtbygge. Nu börjar man kunna skåda resultatet av deras idoga arbete. Tre formsköna farkoster av modell Bahama 17 börjar ta form.