– Den absolut viktigaste frågan, att vi ska bli en mer attraktiv arbetsgivare har vi uppfyllt, uppger landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Hon nämner dessutom en rad andra åtgärder som genomförts: höjt lönerna för sjuksköterskor som arbetar i dygnet runt verksamhet, fler har getts bättre möjligheter för kompetensutveckling (fler AT-tjänster – läkare under grundutbildning, fler ST-tjänster – läkare under specialistutbildning, fler tjänster för praktisk tjänstgöring för psykologer, full lön till sjuksköterskor som studerar vidare, 10 000 kronor i månaden till landstingspersonal som läser till sjuksköterska eller till exempel sjukgymnast, dietist), samt stäkra chefs- och ledarskapet.

– Vi kan i vår medarbetarenkät se att vi lyckats med målsättningen samt att vi numer har vänt trenden så att vi numer öka antalet sjuksköterskor, fortsätter Monica Johansson.

Artikelbild

Mattias Claesson (C).

Men fortfarande saknas personal, sjuksköterskor och undersköterskor.

Och inför valet 2014 lovade Liberalerna, som tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern styr, hundra fler vårdplatser. Oklart hur det rent praktiskt skulle gå till.

Men antalet vårdplatser har inte ökat. Bristen på vårdplatser är fortfarande stor.

Trots att personalstyrkan växt har det inte fått önskad effekt, enligt Fredrik Lundgren (L), men tillägger att antalet vårdplatser i hemmet (specialiserad sjukvård i hemmet) ökat och att den mobila sjukvården utvecklats.

Artikelbild

Anna Wångström (MP).

Antalet stängda vårdplatser ökade under år 2016.

– Vi har lyckats med att vända den trenden så att överbeläggningar minskar och att vi kan öppna ofrivilligt stängda vårdplatser, enligt Monica Johansson.

Artikelbild

Monica Johansson (S).

Fakta: antalet tillgängliga vårdplatser är fortfarande cirka hundra färre än vad som bestämts. 438 tillgängliga vårdplatser fanns i april 2015 och lika många i april i år.

Samtidigt lovade Socialdemokraterna 60 vårdplatser på så kallade mellanvårdsboende, det vill säga när patienten är färdigvårdad på sjukhus och väntar på placering på hemkommunens äldreboende eller hemma. Av det blev inget.

Artikelbild

Landstingspolitikerna kan snart lägga fyra händelserika år bakom sig med allt från demonstrationer i Nyköping till diskussioner om att bilda storregion med bland annat Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro. Men det allt överhängande har varit jakten på personal och där återstår mycket att göra för Monica Johansson (S), Fredrik Lundgren (L), vars position övertas av Ewa Callhammar, Mattias Claesson (C) och Anna Wångström (MP).

– Det har inte gått alls. Efter valet påbörjades diskussioner med först och främst Eskilstuna kommun på hög politisk och tjänstemannanivå. Diskussionerna mynnade ut i att det inte längre var aktuellt att skapa mellanvårdsplatser utan att varje huvudman (landsting eller kommun) skulle göra det den ska göra enligt lagar, förklarar Monica Johansson och fortsätter:

– Detta ställningstagande mynnade ut i att överenskommelsen om trygg och effektiv hemgång, som är i gång sedan årsskiftet. Andra och kommuner och landsting/regioner i hela landet har intresserat sig för hur det kan komma sig att vi har ett så bra samarbete.

Miljöpartiet hade 139 punkter i sitt valprogram till landstingsvalet. En punkt var bland annat att ingen hyrpersonal ska ha bättre betalt än landstingets egen. En utopi. Landstingets kostnader för hyrpersonal under fjolåret var högre än någonsin, en kvarts miljard.

[fakta nr="1"]

[fakta nr="2"]