Nästan 250 loktågsdrivna personvagnar, varav ett hundratal ska rulla i Sörmland, väntas före årets slut ha utrustats med wifi.

‒Installationerna började i december och vi kommer att utrusta alla vagnar som vi använder. Flertalet av vagnarna trafikerar Mälardalen och Sörmland, exempelvis på Svealandsbanan, säger SJ:s affärschef Jan Kyrk.

Fem vagnar i veckan, en per vardag, utrustas för närvarande med wifi vid lok- och vagnverkstaden vid Hagalunds tågdepå i Solna. Installationsarbetet sker i samband med att vagnarna tas ur trafik för "förebyggande underhåll" och hittills har ett 30-tal vagnar färdigställts.

‒Det är ingen jättestor åtgärd. Vi köper färdiga anläggningar med routrar, antenner och kablage däremellan.

Var, på vilka sträckor wifi-vagnarna sedan hamnar är inte förutbestämt.

‒Vi samanvänder vagnarna och de kan hamna var som helst i främst östra Sverige. Under installationstiden kan det vara så att vagn ett, två och fyra är uppkopplade men inte vagn tre.

Har resenärerna i Sörmland redan märkt av wifi-möjligheten?

‒Ja, absolut. Det är en jättestor andel av vagnarna som går i Sörmland.

Har ni fått någon respons?

‒Jag har inte fått någon respons men under senaste året har vi fått mycket frågor kring wifi. Vi vet att det är efterfrågat, något som resenärerna verkligen vill ha, säger affärschefen.

I de vagnar som är wifi-utrustade sitter det en dekal (se bild). Någon information från utsidan finns dock inte.

‒Vi har ingen märkning på utsidan, dels för att det kommer att finnas i alla vagnar, dels för att vi under själva installationsåret inte vill påverka punktligheten genom att resenärer förflyttar sig utvändigt mellan vagnar enbart för att hitta en wifi-vagn, säger Jan Kyrk.

SJ:s affärschef har tidigare inte kunnat svara på hur mycket wifi-uppkopplingen kostar SJ. Något svar får tidningen inte heller denna gång.

‒Nej, jag vet faktiskt inte. Det är ingen enorm investering i sammanhanget och tåg är dyra i sig. Vi tycker också att investeringen är självklar. Det som har diskuterats är snarare vilken sorts anläggning vi skulle välja och vilken kapacitet den ska ha.

Nu beskriver du wifi som en självklarhet men så har SJ inte alltid resonerat.

‒Nej, men wifi har kommit att bli allt mer självklart. Det är klart att vi kunde ha monterat wifi i tågen tidigare, men vi gör det nu. Vi har valt den bästa lösningen sett till prestanda. Uppkopplingen ska räcka till även om det är många som reser. Många pendlar till arbete eller studier och man vill utnyttja restiden.

Enligt Jan Kyrk fungerar tekniken som den ska i de vagnar som hittills har tagits i trafik.

‒Vi har mätt längs sträckorna vi kör för att se att det är bra mottagning. Det är klart att det finns något ställe i Sverige där det på någon kilometer inte finns mottagning, men på det stora hela ska det fungera mycket bra.

Något exakt datum för när alla vagnar ska vara klara finns inte.

‒Jag räknar med att vi blir klara under året.