Eva Burman, chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning. Foto:

Eva Burman: Slutet för vår demokrati är ett knapptryck bort

Krönika av Eva Burman

Det här är en krönika. Det är skribentens personliga åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Hur säker är vår demokrati? Du kanske aldrig ställt dig frågan. En nyligen publicerad undersökning visar att bara 55 procent av svenskar födda på 80-talet tycker att det är viktigt att leva i en demokrati. För svenskar födda på 30-talet, 80 procent. Men de har också upplevt motsatsen på nära håll, i Tyskland och Sovjet.

De flesta av oss tar demokratin för given. Alternativet har aldrig föresvävat oss. Vi har vant oss vid att saker fungerar som de ska, att vi har fri- och rättigheter, alla människor anses ha lika värde, vi får rösta, man får inte förtrycka minoriteter, rättsstaten är lika för alla.

Men faktum är att vår demokrati kan röstas bort med enkel majoritet i riksdagen. Det enda som krävs är att ett parti med dunkla motiv får tillräckligt många röster, vinner valet och fattar beslut med enkel majoritet för att lagstifta bort våra grundlagsfästa fri- och rättigheter. Sedan utlyser de nyval och fattar samma beslut med enkel majoritet en gång till.

Då är demokratin borta, puts väck.

Funderar du nu på hur säker vår demokrati är?

Betänk då hur spelade vi blir i sociala medier; av trollfabriker, falska konton, robotgenererade kommentarer och främmande makt. Vi ser alla hur pendeln svängt mot en mer auktoritär, nationalistisk och konservativ verklighetsuppfattning.

I sociala medier målas systemkollapsen i Sverige upp som en realitet. Media påstås mörka och politikerna ljuga. Förtroendet för dem som styr ska monteras ned. De liberala idéerna som format Sverige påstås ha förstört landet som en gång var. Konsekvensen blir att man inte kan lita på någon. Slutsatsen är så klart: allt är muslimernas och invandrarnas fel. Då spelar det ingen roll att Sverige toppar all statistik när det kommer till välstånd, hälsa, demokrati osv.

Historiskt är det samma retorik som använts överallt där demokratin sedan monterats ner.

Lägg till att det finns fler personliga konton på Facebook i Sverige än det finns människor i landet. Betänk att det är många barn och äldre som inte har ett konto överhuvud taget. Det säger en del om antalet trollkonton.

Minst 20 procent av alla konton på Twitter misstänks vara trollkonton, där kommentarerna helt eller delvis skrivs av en robot. Inte sällan genererade från främmande makt.

Funderar du nu på hur säker vår demokrati är?

Under kommande vecka ska jag delta i två seminarier i Almedalen som ska prata just om hur säker svensk demokrati är. Dessa anordnas av Folk och försvar och Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi, samt Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. Deltar gör bland annat Dan Eliasson, chef för MSB samt de biträdande cheferna för MUST och Säpo samt opinionsbildare och forskare inom demokrati och påverkanskampanjer. Min roll i panelen är att beskriva hur påverkansoperationer kan organiseras på nationell nivå, samt hur vi som liten tidningen utsatts för påverkansförsök med syfte att tysta oss.

Den bärande frågan i båda paneldiskussionerna är hur vi ska skydda valet i höst, och hela vår demokrati i förlängningen.

Mitt svar är dessvärre att det kan vara försent. För få bryr sig.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SÄPODemokratiKrönikaMedia
Relaterat