Eva Burman, chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren. Foto:

Om medier som mörkar och annonsjättar som ställer krav

Lördagskrönika av Eva Burman

Kvinnan framför mig är upprörd, det märks tydligt. Vi sitter och diskuterar demokrati och vikten av en lokal granskande dagstidning och vad som händer om det inte längre finns någon kvar. När det är vita fläckar på mediekartan. Ämnet för dagen är påverkansförsök och hot mot demokratin. Vi har strax innan fått uppgiften att fundera över hur vår personliga världsbild möjligen förskjutits på grund av påverkansförsök. Ingen i församlingen räcker upp handen.

Det här är en krönika. Det är skribentens personliga åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

- Men i den kommun där jag bor vågar inte tidningen granska. Sossarna styr och då är det locket på. Tidningen stoppar alla skriverier, säger hon övertygat.

Jag blir helt ställd. Men inser att det är så här många ser på media i dag, att vi är i symbios med makten och låter bli att granska för att det största partiet sitter på makten i sagda kommun. Vi mörkar. Jag förklarar att det är en omöjlighet. En tidning är inte rädd för att granska makten, möjligen är de så underbemannade att de inte hinner. Den journalistiska hedern är vida spridd på redaktionerna, givetvis finns rötägg, men generellt inte. De allra flesta journalister har ett rättspatos. Men allt går inte att bevisa. Och alla rykten är inte nödvändigtvis sanna. Och vi kan inte skriva bara för att någon säger att det är så. Vi måste kunna belägga det, med dokument eller på annat sätt.

Kvinnan tystnar, tittar ner i sin telefon. Inte helt nöjd, inte helt övertygad.

Det är inte alltid lätt att se igenom de egentliga drivkrafterna. Som Googles annonsutspel. Ingen har väl missat att GDPR är högaktuell. Vi får alla mängder av mail om att godkänna att våra privata data får användas av företag. Lagen ska stärka den personliga integriteten. Men den kan vara lite luddig och svår att förstå.

> Det här är GDPR

Nu drar Google åt tumskruvarna på mediebranschen i Sverige och Europa. Denna internationella annonsjätte, som totalt tagit över dominansen digitalt, kräver nu i en ny annonspolicy att nyhetsmedier ska kräva godkännande av sina kunder och läsare för att sedan lämna över all data till Google. Vad annonsjätten tänker använda uppgifterna om läsarna till vill de inte tala om menar kritiker. Men ansvaret vid ett eventuellt missbruk från Googles sida, eller tredje part landar på nyhetsmedierna

> Läs om Breakits rapportering om Googles krav

Missförstånd säger Google själva. Inte alls säger experter som försökt tolka villkoren. Vägrar medierna dras annonspengarna från Google in från den 25 maj, vilket bedöms handla om miljarder som branschen så väl behöver.

Om detta är payback på den kritik Google fått i svensk media för att man publicerar olagligt material kan man bara spekulera i. Men det sammanfaller väldigt väl i tid. Hur som helst visar det på problemen för yttrandefriheten om en aktör får bli så totalt dominerande, så det blir större än stater och EU självt.

Läs mer om dessa ämnen

GranskningMediaSociala medier