Eva Burman är chefredaktör och ansvarig utgivare för Eskilstuna-Kuriren i dag. Här nedan syns de tre ledare som ledde till att Eskilstuna-Kuriren drogs in av svenska regeringen. Det som stod i dem ansågs för farligt för att nå ut till svenska folket. Man var rädd för att reta upp nazisterna och Hitler. De röd eller blåmarkerade understrykningarna är det som man inte ville skulle nå ut. Tidningen beslagtogs tre gånger.

Ska vi sälja vår själ och må gott, ska vi förråda ordet?

Lördagskrönika av Eva Burman

Han stod som nummer tre på nazisternas dödslista i Sverige. Den svenska regeringen åtalade honom för att ha kränkt Hitler. Och han var en av tre svenska chefredaktörer som trots detta vägrade hålla tyst om nazisternas framfart.

För sitt mod fick han medalj av danska, norska och brittiska kungahuset efter andra världskriget. Men inte av det svenska.

Det här är en krönika. Det är skribentens personliga åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Hans namn var JA Selander och han var chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren under andra världskriget. Det är hans värderingar och statuter som tidningen har att förhålla sig till genom den stiftelse som han skapade och som nu äger tidningen.

Eskilstuna-Kuriren, men också Eskilstunaborna, har all anledning att vara stolta över JA Selander. Det tycker tydligen också kommunen. För några veckor sedan blev vi kontaktade då man vill ljussätta JA Selanders gata med citat från den legendariska publicisten. Och att läsa JA Selanders ledare ger en besk eftersmak. Han var före sin tid och jag tror att han skulle dra samma slutsats som jag över situationen i dagens Europa och i Sverige speciellt. Han förutsåg vad nazisterna var i begrepp att göra. Och han vägrade hålla tyst om det.

JA Selander.

Det han skrev ansågs så farligt att svenska regeringen försökte stoppa tidningen flera gånger. Anledningen var att man ville hålla sig väl med dem som kunde komma att vinna kriget.

Första gången var 1939. Då stämdes JA Selander av svenska staten för att han ansågs ha kränkt Hitler...

”Hitlers svek, lögn och en lika förljugen som hänsynslös propaganda grundade framfart mot Österrike, Tjeckoslovakien och Polen upprepas nu av kamraterna Stalin och Molotov... Det är ställt utom allt tvivel att Tyskland direkt förrått och prisgivit Finland. Det bolsjevikiska avskum, för att nu använda Hitlers egen vackra karaktäristik, som styr Sovjet, har icke försummat att ta för sig.”.

Han friades. Men då satte regeringen UD på att stoppa utgivningen av tidningen. Indragningsmakten beslagtog tidningen tre gånger. För dessa ord som inte fick nå ut till läsarna. Detta var innan Förintelsen var känd.

”Människovärdet är som sagt ställt på avskrivning. Det nyordnande Europa får säkerligen bereda sig på ännu mycket hemskare saker. Vad vi nu uppleva är bara början. Det har länge funnits ett program som gått ut på att låta vissa folk ”försvinna” för att lämna rum för det herrefolk som ensamt anser sig ha rätt att styra Europa. Det är inte uteslutet att det förverkligandet av denna plan som nu börjar. Från Berlin hördes för någon tid sedan en hotelse om att man nu måste ta itu med judarna ”utan all sentimentalitet”. Vad detta kan signalera från framtiden utvisa.” EK 17 oktober 1941.

Eskilstuna-Kuriren 17 oktober 1941. Foto:

Ett år senare stoppade UD åter tidningen i tryckeriet för dessa ord.

”En fråga som man ovillkorligen gör sig är varför icke en enda tysk öppnat sin mun mot denna framfart. Beror denna för det tyska folket som helhet och ur historisk synpunkt så ödesdigra tystnad på allmän paralysi eller är den en del av den mentalitet som tror sig kunna bygga upp ett nytt och bättre Europa genom att arkebusera de bästa av dess medborgare? EK 7 september 1942

  • Eskilstuna-Kuriren 7 september 1942. Foto:
  • Eskilstuna-Kuriren 7 september 1942 "Motiveringslapp". Foto:
1/

Slutligen sammanfattade JA Selander sin och tidningens uppdrag efter år av stoppade tidningar i följande ledare. Det går inte att undgå att dra paralleller till dagens debatt om medias och journalisters roll, liksom hoten från bland annat Sverigedemokraterna att lägga ner public service och deras önskan att stoppa media.

”Tidningen kan inrätta sig bekvämt och ha det stormfritt omkring sig. Den kan låta informationsstyrelsens och indragningsmaktens ande sväva över sin dag, sitt liv och sin vandel. Den kan låta räddhåga och likriktning fylla spalterna. Den kan tiga eller på sin höjd tala tidens herrar till lags. Den kan med andra ord sälja sin själ och må gott. Den kan förråda ordet.”.

Ovan citat kan komma att pryda JA Selanders gata. Förhoppningen är att dessa ord kan väcka tankar hos oss alla. För vi kan inget ta för givet. Inte ens det fria ordet.

Eskilstuna-Kuriren 12 mars 1942. Foto:

Läs mer om dessa ämnen

MediaNazismPressfrihet