Vi behöver underlätta för att lantbrukare kan sälja sina produkter nu och i höst då många tvingas slakta fler djur än planerat då fodret inte räcker hela vintern.

Lantbrukarna är kraftigt drabbade av värmen, både när det gäller att ha tillräckligt med foder till sina djur och för att skörda säden. Därför är det glädjande att länsstyrelsen nu beslutat att godkänna undantag för att det ska gå att få fram foder. Utan flexibilitet skulle inte lantbruket klara sig.

Nu måste de offentliga köken öka sitt inköp av svenska produkter. Genom att kommun och landsting ökar inköpen av svensk mat och under denna höst även ökar inköpet av fryst kött så underlättar vi för att lantbruket kan sälja sina produkter nu när många kommer tvingas att slakta fler djur än planerat då fodret inte räcker hela vintern.

För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att vara med och bidra till att hitta lösningar för att hantera och värna de företag som driver lantbruk genom att ställa krav på att offentligheten köper svensk mat. För oss är det viktigt att maten som vi serverar är hälsosam bland annat genom bra djurskydd och lite antibiotikaanvändning. Här är många gånger svenskt lantbruk bättre än andra länders, detta måste vi särskilt värna i kristider som dessa.

 

Martina Johansson …

Riksdagskandidat Centern Sörmland

Marianne Andersson

Landstingskandidat Centern Sörmland