I hela landet är det problem med tillgängligheten och stängda vårdplatser, detta är fallet även i Sörmland. Den bristande tillgängligheten beror på flera saker. En av orsakerna är att vi har både en växande och en åldrande befolkning som är i behov allt mer vård.

I Sörmland är det i dag över 2 100 fler invånare som är 75 år och äldre jämfört med 2014. Dessutom kan vi idag göra allt mer och bota och lindra fler sjukdomar. Det är i grunden fantastiskt, men det kräver också mer av vården.

Tack vare de satsningar som regeringen och landstinget tillsammans gjort, 2014 fick Sörmland 93,5 miljoner kronor i statsbidrag och i år har Sörmland fått 309 miljoner, har den sörmländska hälso- och sjukvården 500 fler medarbetare nu jämfört med 2014. Men vi måste arbeta ännu mer med att öka med att rekrytera, öka tillgängligheten och utveckla vården.

Om vi jämför Sörmlands tillgänglighet utifrån den så kallade vårdgarantin så är Sörmland bättre än rikssnittet på tre av fyra områden. Det område Sörmland är sämre än rikssnittet är ”Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar”. Det är detta som socialdemokraternas förslag om en generalplan ska åtgärda.

Vi socialdemokrater ser de problem som finns och vi väljer alltid att investera i välfärden före stora skattesänkningar. Nu behövs inte tillfälliga lösningar som friserar statistiken och stressar personalen ännu mer som moderaternas så kallade kömiljard gjorde.

Om socialdemokraterna får bilda regering så kommer hälso- och sjukvården i Sörmland få ett extra tillskott på mer än 90 miljoner årligen för att komma tillrätta med väntetiderna. Det är tre gånger mer än vad moderaterna föreslår i sin satsning.

För den sörmländska hälso- och sjukvården är det av största vikt att vi har en regering som investerar i välfärden och inte sänker skatten för de som redan har.

Annika Strandhäll (S)

Socialminister

Monica Johansson (S)

Landstingsstyrelsens ordförande