Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där alla får en likvärdig chans till kunskap. Det ska inte spela någon roll vilken skola du går i, utan alla ska ha samma förutsättningar att lyckas. Så ser det tyvärr inte ut idag. Förr möttes direktörens och skiftarbetarens barn i skolan, det gör de inte längre på samma sätt.

Föräldrarna till barnen på Skiftingehus har en helt annan utbildningsbakgrund än föräldrarna till barnen som går på Djurgårdsskolan. Alla barn kommer efter skolan inte till ett hem där de kan få hjälp med sitt skolarbete. En del är dessutom trångbodda, har flera syskon hemma och föräldrar som jobbar sent. De barnen och ungdomarna får inte alltid den stöttning som behövs. För alla dem måste skolan finnas där, både under och efter skoltid.

Läxhjälp ska vara en självklarhet på alla skolor och tillgången till studie- och yrkesvägledare ska vara likvärdig och finnas redan i tidiga åldrar. Skolor där elever är i behov av mer stöd måste prioriteras mer. Tilläggsbeloppet för barn i behov av särkslit stöd måste höjas och även gälla barn med psykiska funktionsnedsättningar.

I dag går många flickor till skolan med en klump i magen. De oroar sig för hur de ser ut, om de ska klara provet, om någon ska kalla dem saker eller utsätta dem för sexuella trakasserier. Psykisk ohälsa hos flickor och unga tjejer ökar och vi måste ta deras upplevelser på största allvar. Men det räcker inte med att stötta tjejerna, utan vi måste arbeta med killarna för att motverka den negativa machokulturen och stötta dem i att få vara sig själva. Det handlar om att våga bryta normer och därför vill vi att all personal som arbetar i skolan ska genomgå en jämställdhetsutbildning.

Många minns säkert någon lärare som har betytt mycket för oss, en vuxen som var den som såg oss och lyfte oss. Den rätten har alla barn. Skolan står inför stora utmaningar och därför behövs en högre lärartäthet i alla stadier. För att ge pedagoger och lärare ytterligare möjlighet till utveckling i arbetet krävs mer kompetensutveckling, mer tid till reflekterande samtal och större möjligheter till inflytande. Vi vill också förverkliga målet om att det ska finnas minst en kurator på 300 elever. Framtida satsningar på skola och utbildning ska nå hela vägen ut i verksamheterna. Elever ska känna att man får ökade resurser, fler lärare och stöd vid behov.

I en jämlik skola kan ingen välja fel – då är alla skolor bra skolor. Vill man ha en jämlik skola behöver hela friskolesystemet ses över och vinstjakten i skolan tas bort. Skattepengar som satsas på skolan ska också gå till skolan.

Maria Chergui

Gruppledare Vänsterpartiet

Jawad Zanganeh

Vice ordf Vänsterpartiet