Majoriteten i Strängnäs har med sin okunskap försatt skolan i ett värre läge än vad den någonsin har varit.

Det parti som har detta på sin agenda får min röst i det kommunala valet i höst!

1) En politisk ledning som har adekvat kunskap i skolfrågor.

2) Tillräckliga resurser för en lagenlig skola, alltför många elever far illa i dag.

3) En planerad och tillräcklig ekonomi, så att drastiska åtgärder inte behöver tas till mitt under läsåret.

4) Ger rektorerna möjlighet till en långsiktig planering som gynnar arbetsmiljön för personal och elever.

5) Skapar ett klimat där föräldrars kunskap om sina barn tas på allvar och ses som en resurs i att skapa en skola för alla barn.

Strängnäs skolverksamhet har styrts av en majoritet som inte alls verkar förstå de konsekvenser deras beslut och underfinansierade budget får. Besked att skolresultaten har sjunkit även detta år och att skolan har råd med enbart en psykolog för cirka 2 700 elever, tas emot med förvåning. När det blev uppenbart för majoriteten att kriterierna för tilläggsbelopp för barn i behov resulterade i uteblivet stöd var kommentaren: ”Det blev nog lite tokigt”. Ja, tokigt är årets understatement.

Många elever klarar sig bra i skolan, skolpersonalen gör ett förträffligt jobb med de knappa möjligheter de har. Men skollagen säger att alla elever ska få det stöd och den stimulans de behöver. Då duger det inte att vi har skolor där 30 procent går ut nian utan fullständiga betyg, att elever inte får utbildning, att elever får utmattningssyndrom eller att skolpersonal som ser och verkligen bryr sig slutar eller blir sjuka.

Mariefredspartiet har lagt en mängd motioner och interpellationer för att visa på de behov vi ser. Svaren har varit Skolutvecklingsplan 2023. Planering är naturligtvis nödvändigt, men 2023 har de elever som är drabbade nu antingen gått ut grundskolan med ofullständiga betyg och/eller psykisk ohälsa eller till slut börjat må så dåligt att de är hemma i stället för i skolan i brist på det stöd de så väl behöver.

Kan majoriteten verkligen inte se kopplingen mellan en alltför snål budget, skolans tillkortakommande och elevers och personals mående? Trots utbildningschefens utredning som visar att 52 miljoner behövs i tillskott för att uppnå en acceptabel lägsta nivå!

De partier som vill omfördela för att ge mer pengar till skolan måste inse att omfördelning inte räcker. Det måste föras in mer pengar än så för att få skolan på rätt köl.

Majoriteten har med sin okunskap försatt skolan i ett värre läge än vad den någonsin har varit. Preliminära siffror visar ett ytterligare försämrat resultat detta år och sjuktalen är skyhöga.

Birgitta Elvingson

Gruppledare för Mariefredspartiet

samt aktiv i nätverket Barn i Behov.