Det är avgörande att alla har en bostad, att unga kan flytta hemifrån och slippa bo på soffor och i källare. Så ser det inte ut idag. Bostadsbristen gör att trångboddheten ökar, särskilt i miljonprogrammen och stadsdelarna i Eskilstuna. Att barn och ungdomar växer upp och är trångbodda hela sin tonårstid gör att unga riskerar att inte klara skolan eller hamnar i svåra sociala problem.

Många nyanlända som kommit till Eskilstuna väntar flera år på att få sitt första egna hyreskontrakt, under tiden bor många hemma hos någon eller i andrahandskontrakt med ockerhyror. Par som väljer att skiljas har svårt att hitta lediga bostäder till rimliga kostnader och fastnar i svåra levnadssituationer. Våldsutsatta kvinnor och deras barn behöver flytta, men får ingen bostad, samma gäller människor i social utsatthet. Det saknas bostäder för barnfamiljer, människor med funktionsvariationer, ensamstående och äldre. Situationen i Eskilstuna är i dag allvarlig.

Att då göra som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet och sälja över 100 bra lägenheter med rimliga hyror från Kommunfastigheter är obegripligt. Hyreslägenheterna som nu är sålda riskerar att bli bostadsrätter eller lyxrenoveras med hyreshöjningar. För så ser det ut i dag, billiga hyresrätter lyxrenoveras i de stora stadsdelarna i Eskilstuna. Fullt dugliga kök och badrum blir utblåsta och ersatta med nya vitvaror, trots att de gamla var helt okej. Hyresgästen får sen betala en hyra som plötsligt ökat med 40 procent vilket motsvarar 3000–4000 kr, utan att man gjort något åt trappuppgångar, fasader och stambyten. Hyresgästen får mindre att säga till om och de boende blir de som drar nitlotten.

Det behövs bostäder till rimliga hyror och det behöver byggas billiga hyresrätter. Det finns en stor efterfrågan på hyresrätter i Eskilstuna. Vänsterpartiet har på riksplan drivit igenom flera bostadspolitiska förslag som statligt investeringsstöd för byggandet av hyresrätter för att hålla ner hyrorna, stöd till renovering av miljonprogrammen och stöd till studentbostäder och äldrebostäder, men det räcker inte. Vänsterpartiet vill att vårt kommunala bostadsbolag Kommunfastigheter bygger minst 300 nya hyreslägenheter varje år. Men målet är att det byggs 600 bostäder om året i Eskilstuna.

Vi vill också utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag. Det kan vara en viktig del i att öka konkurrensen inom byggsektorn och därmed dämpa hyreshöjningar. Bostadskön på Kommunfastigheter är lång och därför vill vi att det byggs upp en bostadsförmedling i Eskilstuna där alla fastighetsägare är med.

Maria Chergui (V)

Gruppledare

Johan Sandberg (V)

Kandidat till fullmäktige