I sommar har vi haft en värmebölja som de flesta av oss inte sett maken till. Visst kan det vara skönt med en varm sommarkväll, men när värmen inte längre går att vädra ut, när solen bränner i backarna, skogarna brinner och skörden uteblir – då räcker det mer än väl. Är det här naturens hämnd, de extremväder som utlovats om vi inte lyckas minska utsläppen av klimatpåverkande gaser som koldioxid exempelvis?

Det finns bara ett parti, SD, som förnekar att människan har något samband med årets extremväder.

För oss i Centerpartiet har det aldrig varit aktuellt att ställa oss vid sidan av ett problem och titta på. Vi gör. Vi lägger förslag för att mildra torkans akuta effekter genom ett lantbrukspaket för att behålla den produktion som finns och vi lägger förslag för bättre beredskap mot skogsbränder. Samhället behöver bli bättre rustat för att möta extremväder – med hög värme, torka och skyfall. Allt det måste vi klara av.

Framåt måste vi också förändra vårt sätt att leva.

Jag har under den senaste tiden åkt mycket buss. I min kampanj #BusspåriksdagenC tar jag bussen till hjälp för att nå riksdagen som riksdagsledamot för Centerpartiet i Sörmland. Jag gör det för att politiker behöver leva som de lär, de behöver själva se om allt det som de talar om verkligen fungerar. Min avsikt är att ta mig runt till Sörmlands alla kommuner med Sörmlandstrafikens vanliga bussar och någon gång även med de tåg som ingår i månadskortet.

Bitvis fungerar det alldeles utmärkt att ta bussen, det kan gå en buss i halvtimmen. På andra sträckor krävs längre framförhållning. Det är bekvämt att åka buss. Bussarna har AC, laddningsmöjligheter för mobil och dator och du kan följa din resa via bussens skärm eller via appen i din mobil. Det får närmast liknas vid en revolution allt som hänt jämfört med de skolbussar som jag har starka minnen av. Ändå finns det mer att göra vid bytespunkterna, som ibland kan innebära en längre väntan på nästa buss.

Samtidigt så är det främsta hindret från att ta bussen mentalt. Om man inte vet hur biljettsystemet fungerar, inte vet att det ens går bussar, då är det bekvämast att tänka bil.

Bussen kommer aldrig att kunna ersätta bilen helt för alla och överallt, men den kan tillsammans med tåg och annan kollektivtrafik vara ett bra komplement till att gå, cykla eller ta bilen. För vi måste ställa om våra transporter, så att de inte belastar miljön och klimatet så mycket. Vi måste åka tillsammans och använda förnybara bränslen. Vi behöver vara fler som slår in på den vägen. Framåt!

Inger Fredriksson

Riksdagskandidat för Centerpartiet i Sörmland