Sverige ska vara ett jämställt land där män och kvinnor behandlas lika. Där vi bedöms som de individer vi är och efter vilka insatser vi gör. Där kön inte står i vägen för människors möjligheter att leva sina egna liv. Där alla ges samma möjligheter. För Centerpartiet är detta helt grundläggande. Ojämställdheten finns med genom hela livet, i hela samhället. Kvinnor och män har inte samma möjligheter. Det måste vi förändra. Idag görs alldeles för lite. Sverige behöver ett politiskt ledarskap som kan prioritera jämställdheten. En av de stora utmaningarna är de ojämställda lönerna.

Arbetsmarknaden är fortfarande starkt uppdelad efter kön. De yrken där kvinnorna dominerar som anställda värderas och lönesätts lägre än mäns, här sker en så kallad värdediskriminering. Men kvinnors arbetsinsatser värderas också lägre när de är verksamma i samma yrken som män. Kvinnor arbetar dessutom i större utsträckning inom offentlig sektor där möjligheterna till lönekarriär är begränsade.

Kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj, tar längre föräldraledighet och vabbar mer än män. De jobbar deltid i större utsträckning. Detta hämmar löneutveckling och karriär. Men det räcker dock inte som förklaring till de ojämställda lönerna. Även när man tar hänsyn till att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och sektorer, har olika utbildningsnivå, olika arbetstid och olika ålder är det som kallas för den oförklarade löneskillnaden 4,3 procent enligt Medlingsinstitutet.

Staten har som arbetsgivare ett ansvar. Centerpartiet tänker inte acceptera ojämställda löner. Vi budgeterar för och tänker driva på för att uppnå jämställda löner under kommande mandatperiod. När andra tycker att det var bättre förr, vill Centerpartiet framåt.

Nästa mandatperiod ska vi uppnå jämställda löner i den statliga sektorn och ta tag i de oförklarade löneskillnaderna i övriga sektorer. Tillsammans med arbetsmarknadens parter ska vi föra jämställdheten framåt. Vi gör det för att det vi vill bekämpa orättvisor. Vi gör det för att vi står upp för alla människors lika rätt och värde. Vi gör det för att jämställdhet för Sörmland och Sverige framåt.

Inger Fredriksson

Riksdagskandidat för Centerpartiet i Sörmland