Under 2016 dog 1134 personer av självmord i Sverige. Av dessa var 783 män och 351 kvinnor. Självmord den vanligaste dödsorsaken för pojkar och män i åldrarna 15–45. En ung person i skolpliktig ålder avslutar sitt liv varje vecka, många gånger med utsatthet och psykisk ohälsa bakom sig. De allra flesta är unga män.

Bakom varje siffra finns ett människoöde och en sorg. Självmord är en personlig tragedi och samtidig oerhört smärtsamt för anhöriga. Varje gång det sker är det ett misslyckande.

I Eskilstuna har vi en nollvision när det gäller dödsfall i brand och för att kunna lyckas med den visionen har vi ett systematiskt arbete där man utbildar allt från sexåringar till personalen i kommunen. Det finns även ett system för att utbilda några personal på varje arbetsplats när det gäller hjärtlugnräddning. Viktiga och bra satsningar som räddar liv.

Vänsterpartiet föreslog i en motion till kommunfullmäktige att vi ska ha samma systematiska arbete när det gäller suicidprevention och sprida metoden MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa. Målsättningen ska vara att runt om i kommunen där personal möter flickor och pojkar, kvinnor och män där ska det finnas personer som har en utbildning i suicidprevention och som kan upptäcka och hjälpa personer som mår dåligt och går med självmordstankar.

Det kan vara någon som arbetar på Eskilstuna direkt, någon på rampen på Lilla Nyby, på parkförvaltningen, på våra gymnasieskolor, på våra äldreboenden osv. Men detta sa S,M,C-majoriteten nej till och inte nog med det, man ansåg dessutom att beslutsunderlaget var tillräckligt, trots att den enda nämnd som fått i uppdrag att yttra sig i frågan var Socialnämnden.

Trots den psykiska ohälsa som vi vet finns hos tjejer och killar som går i skolan i dag, har barn- och utbildningsnämnden inte fått yttra sig. Trots att äldre män över 65 är den största gruppen bland de som väljer att ta sitt liv har inte vård- och omsorgsnämnden yttrat sig, inte någon annan nämnd heller eller något annat bolag.

Samtidigt anger man som ett skäl till att tacka nej att nämnder och bolag bör ansvara för utbildningsfrågan. För mig går det här inte ihop och det sorgligt att man inte ville göra mer i en så viktig fråga!

Maria Forsberg

Ordförande Vänsterpartiet Eskilstuna