Kunskapsresultaten i svensk skola ökar och barnen lär sig mer, det visar internationella jämförelser. Men jämlikheten i svensk skola behöver också öka. Alla barn ska ges förutsättningar att nå goda resultatoavsett oavsett var de bor eller vilken skola de går i. För oss socialdemokrater är det självklart att alla skolor ska vara bra skolor. Alla barn och elever ska möta behöriga lärare och vi ska säkerställa att alla skolor har ordning och studiero.

Som förälder ska du känna dig trygg med att dina barn får en lärorik skolgång. Det ska gälla alla. Staten ska ta ett större ansvar för att alla barn får möjlighet till en bra utbildning och mer resurser behöver riktas till de skolor som behöver det bäst.

Därför tas nu det första steget i ett större statligt ansvar för finansieringen av skolan, helt enligt Skolkommissionens förslag. Förstärkningen innebär att alla skolor tillförs nya resurser – mest till de som behöver det bäst. Under 2018 satsar vi en miljard. För Eskilstuna innebär det ett resurstillskott till skolan på mer än 12,4 miljoner kronor. När den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning är fullt utbyggd år 2020 så har den statliga finansieringen av skolan förstärkts med sex miljarder kronor årligen.

De borgerliga partierna säger nej till Skolkommissionen finansieringsförslag. Valet i september handlar alltså bland annat om skolorna i Eskilstuna ska fortsätta få stora resurstillskott eller inte.

Vi Socialdemokrater har lovat att sätta investeringar i en trygg kunskapsskola framför skattesänkningar och nedskärningar. Det har gett resultat. I dag arbetar 20 000 fler i skolan mot 2014, tre av fyra legitimerade lärare har fått del av statliga lönesatsningar och svensk skola har fått ytterligare stora resurstillskott – mest till de skolor som behöver det bäst. Vi vet att Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

 

Caroline Helmersson Olsson (S),

riksdagsledamot Sörmland, Utbildningsutskottet

Majo Kuusikoski (S)

första vice ordförande barn- och utbildningsnämnden Eskilstuna