Under vintern och våren har flera debatter blossat upp om hur skolan och förskolan fungerar i Eskilstuna. Tidigare under året var det lärare och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan som protesterade mot neddragningar och dåliga arbetsförhållanden.

Nu är det förskolepedagogerna som är på krigsstigen och den 26 maj kommer det att genomföras manifestationer på flera platser i landet, bland annat i Eskilstuna. Kommunen fick 48 miljoner i statsbidrag 2016 och 2017 för att minska barngruppernas storlek. De pengarna fyllde inte sin funktion utan personaltätheten försämrades istället från 5,2 barn per årsarbetande vuxen 2016 till 5,5 barn år 2017. Sett till antal barn per utbildadpersonal är läget än värre. 2015 hade vi 14,9 barn per utbildad vuxen, 2017 var den siffran 16,7 barn. Nån satsning har inte heller märkts av pedagogerna på förskolan, så frågan är var de pengarna tagit vägen.

För att få bukt med problemet med stora barngrupper finns ett par möjliga lösningar. Man kan antingen anställa mer personal eller så kan man minska barngrupperna. Förslagsvis gör man en kombination av dessa två åtgärder. I Eskilstuna gick man istället åt det andra hållet och gjorde barngrupperna större. Från i år ökades antalet timmar som barn till föräldralediga och arbetslösa har rätt att vara i förskolan på – från 15 timmar till 25 – utan att någon utökning av personalens resurser tillsattes.

Den styrande majoritetens lösning på skolproblemen är istället att utöka den politiska organisationen. I det som närmast verkar vara en panikåtgärd för att visa på handlingskraft, ska beslut tas vid ett extrainsatt möte med barn- och utbildningsnämnden att dela upp verksamheten i tre nya nämnder. En för vardera förskola, grundskola och gymnasium. Denna lösning beräknas kosta 5 miljoner årligen.

Vi i Medborgerlig Samling tycker att beslutet är helt galet. Bristerna inom skola och förskola löses inte genom att utöka den politiska administrationen utan måste få sin lösning ute på platserna det berör. Åtgärden tyder på ett dåligt ledarskap och brist på politiskt ansvarstagande från majoriteten. Vi föreslår att man snarast återgår till max 15 timmar/vecka för barn till arbetslösa och föräldralediga i förskolan, att man skjuter till tillräckliga resurser för att få ner storleken på barngrupperna samt att man strävar efter att få in mer kvalificerad personal.

Våra små förtjänar en lugn förskola med en stabil personalstyrka som orkar med och inte blir sjuka av stress.

Åsa Tallroth

Kommunfullmäktigekandidat i Eskilstuna för Medborgerlig Samling

Kenth Reinelius

Kommunfullmäktigekandidat i Eskilstuna för Medborgerlig Samling