Kultur, idrott och fritid är avgörande i ett jämlikt samhälle. Det är kittet som för oss samman, arenor där vi möts. En av de arenorna är fritidsgården. Fritidsgården ska vara en plats för aktiviteter och samvaro men också en plats där man känner sig trygg, blir sedd, utvecklas och får vara den man är.

På loven då skolan inte är den naturliga mötesplatsen för barn och ungdomar är det ännu viktigare att det finns andra platser att mötas på och aktiviteter att delta i. Då måste fritidsgårdar finnas där med generösare öppettider än i dag.

Vänsterpartiet har varit med och drivit igenom en satsning på våra fritidsgårdar och regeringen tillsätter nu mer pengar men det finns mer att göra.

I dag kan du som tolvåring gå till fritidsgården för första gången. Kanske funderar du på vilka spel du kan spela och vilka kompisar som är där? När du väl är på plats möter du tyvärr inte bara jämnåriga, utan du kan även möta en 20-åring.

För oss är det helt orimligt att ha ett åldersspann på 12–20 år. Behovet av en meningsfull fritid finns för hela gruppen, men innehåll och aktiviteter skiljer sig mycket åt och det uppstår en otrygghet. Det här måste förändras och vi vill att en utredning genomförs där man ser över vilka åldrar som ska vara på fritidsgården.

Andelen flickor ökar på våra fritidsgårdar men tyvärr inte tillräckligt. Här behöver man också se över hur man kan stötta Ung Fritids goda arbete ännu mer, det går helt enkelt för sakta!

Kultur, idrott och fritid i Eskilstuna ska vara välkomnande, fri från diskriminering och för alla. Rätt satsningar på kultur och fritid bygger en stad som håller ihop och utvecklas. Ett Eskilstuna för alla och inte bara för några få.

Anette Stavehaug

Vänsterpartiet, Eskilstuna