I en modern demokrati bestämmer människorna vad bra kultur är, inte staten eller kommunen. Kulturen ska i sig vara ett frihetsprojekt.

Kultur är ett helt centralt område i välfärdsstaten. Endast kulturen kan leverera det kitt som håller samman en demokrati. Kultur öppnar märkligt lätt våra sinnen och bjuder in oss till större sammanhang.

Satsningar på olika slags kultur blir därför investeringar i ett öppet och demokratiskt samhälle. Men aktiva satsningar bör också kopplas till det fria engagemanget som växer inifrån, hos enskilda människor och specifika grupper.

Jag ser tre viktiga delar som jag hoppas kan värnas och fortsätta att utvecklas i vår kommun: biblioteken, Kulturskolan och våra föreningar.

Biblioteken. Inget sätter så prägeln på en kommuns image och självbild som hur vi arbetar med biblioteken; älskar vi bildning och kultur? Ja eller nej?!  Sverige kan vara stolt över nuvarande och tidigare generationers investering i läsförmåga och folkbildning, en viktig källa till kunskap och en motor i utveckling, men också ett vaccin mot ljusskygga rörelser.

Kulturskolan. Det fantastiska där är att fokus knuffas från vem man är och var vi kommer ifrån, till vad man gör. Att till exempel lära sig ett instrument, att sjunga i kör, att måla eller att uttrycka sig i scenkonst är att ge våra unga ett rikare liv och en extra dimension. Och faktiskt, ett starkare samhällskontrakt.

Föreningarna. Vad vore Strängnäs centrum utan ett kämpande Mitt Strängnäs, vad vore en sommar utan Vasaveckor och Stadsvandrare? Vad vore Mariefred utan Ångbåten, Museijärnvägen och Bondens marknad?

I Kultur- och fritidsnämnden har vi försökt göra mesta möjliga av jämförelsevis låga kulturanslag. Aktivt stöttade av kulturkontoret, som alltid är på tårna. I de flesta frågor har nämnden varit enig och har därför kunnat ta tuffa beslut, som att exempelvis lägga ned Strängnäs museisamlingar. Därmed skapades också ett långsiktigt ekonomiskt utrymme för att värna biblioteken, kulturskolan och de viktiga föreningsbidragen.

Det förflutna är ständigt närvarande i Strängnäs kommun. Strängnäs och Mariefred är centrala delar i svensk historia. Låt oss tillsammans utveckla den berättelsen. Kultur, turism och företagande går hand i hand. Men kom ihåg att det kommunala planmonopolet styr, inte marknadskrafter. Politiken måste ta större ansvar för att hålla våra städers kärnor levande!

Min stora oro är att de allvarliga problem som finns i delar av kommunens organisation ska rycka pengar från kulturen. Så när ni snart går och röstar, glöm inte bort kulturen. Den är själva kittet i vår kommun. Det handlar om kvalitén i ett gemensamt samhälle av mångfald.

Lars Larsson (M)

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Strängnäs kommun