Vårens tågstrul har återigen aktualiserat frågan om järnvägsunderhåll. Det påminner oss om att underhållet varit eftersatt under årtionden och väcker frågor om hur det ska planeras och genomföras framöver.

Samtidigt är det viktigare än någonsin att järnvägen fungerar. Det är avgörande för att vi ska kunna frakta gods med minimal klimatbelastning och för att tågtrafiken i framtiden ska utgöra en större andel av resorna.

Persontrafikens punktlighet ligger stadigt runt 90 procent. Ändå har varannan sörmlänning, 50 procent, någon gång valt bort tåget av rädsla för att bli försenad. För riket är siffran 49 procent. Det visar en Sifoundersökning som Strukton Rail beställt.

Många järnvägsfel som uppstår i dag måste lösas akut, vilket skapar oplanerade trafikavbrott. Samtidigt är det svårt att stänga av banor en längre tid för de större arbeten som skulle stärka järnvägen på lång sikt. När tiden för underhåll minskar så ökar behovet av effektivare arbetsmetoder.

I dag sker besiktning och underhåll av järnvägen ofta med manuella metoder. Men det finns digitala lösningar som kan effektivisera arbetet. Några exempel är besiktningsfordon som kan läsa av rälsens tillstånd elektroniskt, sensorövervakning och detektorer för felsökning.

Dessa nya tekniker leder till färre fel, lägre kostnader och mindre manuellt arbete på spåren. Metoderna innebär att problem kan identifieras och åtgärdas redan innan något hinner gå sönder. Så kan punktligheten öka och fler vilja välja tåget.

Regeringen har vid flera tillfällen antytt att underhållet i framtiden ska skötas helt av Trafikverket. Vi är övertygade om att konkurrens mellan olika entreprenörer driver innovationskraften framåt och stärker landets järnväg. Men hittills har Trafikverkets upphandlingar alltför ensidigt fokuserat på pris.

Det är hög tid att Trafikverket inför en ny upphandlingsmodell som gynnar digital teknik och uppvärderar kvalitet. På så sätt kan Trafikverket driva på för att förbättra underhållet. Den tekniska utveckling som då kan komma till stånd är dock svår att tänka sig i ett system där allt arbete utförs av en statlig myndighet utan inslag av konkurrens.

Vi har två förslag:

- Trafikverkets upphandlingar bör fokusera mer på innovation och kvalitet i stället för prispress.

- Inför en nollvision för järnvägsfel. Det skulle sporra alla som arbetar för järnvägen.

Med kloka upphandlingar och modern teknik kan vårt tågsystem återfå resenärers och företags förtroende. Låt oss arbeta för en järnväg utan avbrott i hela landet.

Robert Röder

Vd, Strukton Rail

Otto Nilsson

Chef Innovation och Teknik, Strukton Rail