Kommunala flygplatser går nästan alla med stora ekonomiska underskott, cirka 400 miljoner minus totalt under 2017. Ytterligare en storflygplats i området skulle ekonomiskt dränera övriga och addera en ny förlustflygplats.

För att Eskilstuna flygplats ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbar så måste i princip Bromma, Västerås och Skavsta läggas ner och det är inga beslut som kommunledningen i Eskilstuna kan fatta.

Vi ser Socialdemokraternas högtflygande flygplatsplaner som ett ”luftslott”. Efter en kommunal jätteinvestering på cirka 700–800 miljoner kronor och en utökad drift av Eskilstuna flygplats, kan man räkna med att den kommer att gå med cirka 20 miljoner kronor minus varje år. Den satsningen är både dum och riskabel. Det är pengar som vi i Vänsterpartiet anser ska gå till annat. Fler i jobb är avgörande för Eskilstunas framtid och då är istället en storskalig satsning på vuxenutbildning betydligt mer effektiv för att människor ska komma i arbete än en riskabel satsning på en flygplats som riskerar att gå i konkurs inom några år.

Flygplatsen går i dag med cirka 7 miljoner i förlust varje år. Mycket pengar på lång sikt. Ingen privat aktör vill köpa och driva den. Om försvaret är intresserade av att den finns kvar kan de ta över driften av den, annars bör den läggas ner och marken ingå i Logistikparken.

Argument som framförs kring varför den ska fortsätta kosta miljoner varje år är att företagen i logistikparken i Kjula vill ha den kvar. Det stämmer inte. Hittills är det inte något företag som intresserat sig för flyget, utan man är intresserad av järnvägsmöjligheter och lastbilstransporter. Att satsa på flyg i en tid då nya forskarrön duggar tätt kring vilken miljöbov det är känns absurt. En utbyggnad av Eskilstuna flygplats är ett gigantiskt ingrepp i ett stort geografiskt område i Eskilstuna kommun. Det riskera därmed att lägga en död hand över utvecklingen och utbyggnaden av området runt flygplatsen.

I samband med att kommunen 2007 köpte Kjula flygplats av Försvarsmakten klargjorde både Moderaterna och Centerpartiet att man accepterade köpet men menade att kommunen aktivt ska verka för att flygplatsen, och helst hela logistikparken, snarast ska privatiseras.

Då var Moderaterna och Centern i opposition i kommunen. Numera är man en del av majoriteten. Då kunde man klargöra sin inställning, nu kan man genomföra den. Efter snart fyra år inom majoriteten har inga sådana initiativ tagits. Varför? Vill Moderaterna och Centerpartiet numera att kommunen ska riskera stora ekonomiska insatser för att bygga ut Kjula flygplats? Anser ni att det är vad ni brukar kalla en ”kommunal kärnverksamhet?”

Maria Forsberg

Ordförande Vänsterpartiet Eskilstuna